Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 stycznia 2012 r.
 
ITPB2/415-298/11/MM Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych dokonanej w formie aktu notarialnego w dniu 22 listopada 2006 r., z którego wynika, że przedmiotem sprzedaży jest grunt rolny wchodzący w skład gospodarstwa rolnego?
 
ITPB1/415-344/11/TK Z jakiej formy opodatkowania najmu może Wnioskodawczyni korzystać jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?
 
ITPB2/415-327/11/ENB Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawczyni za pracę wykonywaną dla S.A. Oddział w Polsce w okresie od 7 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. jest wolne w 85% od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB2/4160-75/11-3/JWP Czy fakt zameldowania przez żonę Wnioskodawcy w lokalu powoduje, że przychód z jego sprzedaży w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach wyrażonych w art. 21 ust. 1 pkt 125, ust. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 i 2008r (tzw. ulga meldunkowa)?
 
ITPB1/415-386/11/AD W jaki sposób należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia, uzyskiwanego przez Zleceniobiorcę z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz Spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego w świetle art. 41 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 9 i art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-423/11/WM Czy wskazane powyżej prace, można zakwalifikować do usług budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegające opodatkowaniu według stawki 5,5%?
 
ITPB2/415-359/11/BK Prawidłowość ustalenia podstawy obliczenia podatku.
 
IPTPB2/415-595/11-5/AKr Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze ugody pomiędzy siostrą Wnioskodawcy a Wnioskodawcą zawartej w dniu 22 czerwca 2009 r., uprawomocnionej w dniu 30 czerwca 2009 r.?
 
IPTPB2/415-595/11-4/AKr Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 
IPPB4/415-704/11-2/JK3 Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe lub wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB4/415-707/11-2/JK3 Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe lub wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB1/415-814/11-2/ES Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-816/11-2/ES Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.

Wskaźniki gospodarcze