Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 stycznia 2012 r.
 
IBPBII/1/415-649/11/BJ Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-650/11/BJ Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-651/11/MK Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, opłacanego w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-415/11/ENB Czy kwota umorzonego kapitału i odsetek stanowi dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-489/11/MR Zakres wykonywania obowiązków płatnika.
 
ITPB2/415-453/11/MM 1. Czy z tytułu ww. sprzedaży Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi meldunkowej?
2. Czy wydatki na spłatę kredytu i odsetek mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego?
 
IBPBI/1/415-1010/11/ESZ Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-1011/11/RM Dot. przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-1012/11/ESZ Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie nauczania języków obcych i tłumaczeń można wliczyć w koszta działalności koszt studiów zaocznych w kolegium języka francuskiego tj. tzw. czesne pobierane przez uczelnię?
 
IBPBI/1/415-1021/11/AP Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i moment uzyskania przez akcjonariusza przychodu z tytułu uczestnictwa w tej Spółce oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu
 
IBPBI/1/415-1035/11/ESZ Czy prawidłowo ustalono wartość początkową środków trwałych ?
 
IBPBII/2/4160-39/11/JG Czy wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy warunek zameldowania na pobyt stały spełniła wyłącznie jego żona
 
IBPBII/2/4160-54/11/JG Czy wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy warunek zameldowania na pobyt stały spełniła wyłącznie jej mąż?
 
ITPB1/415-967/11/TK Czy sporządzanie w spółce jawnej spisu z natury raz w roku na ostatni dzień roku podatkowego i korygowanie kosztów o wartości niezużytych materiałów i niesprzedażnych wyrobów gotowych oraz produkcji w toku będzie wystarczające dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej?
 
ILPB2/415-1017/11-4/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1017/11-5/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1017/11-6/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1018/11-4/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1018/11-5/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1018/11-6/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
IPPB2/415-812/11-2/MK1 W związku z planowanym przekształceniem spółki w handlową spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek określony w art. 42 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-635/11-9/JK Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie od wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym budynkiem oraz budynków gospodarczych będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 
ILPB1/415-940/11-6/AA Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu stawką 5,5%, czy stawką 8,5%?
 
ILPB2/415-1015/11-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
 
ILPB2/415-1015/11-5/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
 
ILPB2/415-1015/11-6/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy.
 
DD9/033/243/BZL/2011/PK-1465 możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania

Wskaźniki gospodarcze