Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 lutego 2012 r.
 
ITPB2/415-413/11/IB 1. Czy przy obliczaniu dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, będącego podstawą do opodatkowania, można ująć jako koszty różnice kursowe związane z kredytem hipotecznym zaciągniętym na zakup nieruchomości?2. Czy można przywrócić termin skorzystania z ulgi mieszkaniowej, który minął dnia 30 kwietnia 2010 r. na okres, w którym to zgłoszenie faktycznie miało miejsce?
 
ITPB1/415-494/11/RR W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji spółki akcyjnej przekształconej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
ITPB1/415-495/11/RR W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji spółki akcyjnej przekształconej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
ITPB1/415-496/11/RR W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji spółki akcyjnej przekształconej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
ITPB2/415-463/11/IB Czy od renty otrzymywanej przez Wnioskodawcę z Norwegii powinny być pobierane w Polsce zaliczki na podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-529/11/DP 1. Czy Wnioskodawca otrzymaną w formie darowizny nieruchomość może wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ponownie amortyzować?
2. Czy wartość początkową nieruchomości będzie stanowiła wartość określona w akcie notarialnym, czy też można przyjąć wartość rynkową?
 
ITPB1/415-493/11/RR W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji spółki akcyjnej przekształconej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
IPPB2/415-887/11-2/AK Czy począwszy od rozliczenia za 2007 r. przysługuje Wnioskodawcy oraz jego małżonce prawo do odliczenia odsetek od łącznej kwoty kredytów zaciągniętych przez małżonków przed wstąpieniem w związek małżeński jednakże do wysokości nieprzekraczającej jednego wspólnego limitu czyli kwoty 189.000 zł według wyliczenia 189.000/(205.000 + 100.000) = 62%?
 
IPPB2/415-809/11-5/AK Czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie części majątku i przeniesienie jej na Nową Spółkę, na Nowej Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-795/11-2/SP Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży własnoręcznie namalowanych obrazów.
 
ILPB2/415-853/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-1042/11-2/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1042/11-3/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-883/11-5/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.
 
ILPB2/415-1042/11-4/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-920/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom kadry zarządzającej.
 
ILPB2/415-1042/11-5/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
IBPBII/2/415-972/10/HS Zbycie udziałów w spółce z o.o.
 
ILPB2/415-1042/11-6/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1042/11-7/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1042/11-8/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB1/415-1152/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB1/415-1152/11-3/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB1/415-1152/11-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji z tytułu wypłaty zysku.
 
ILPB2/415-855/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
IBPBI/1/415-1015/11/AB czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 
DD9/033/143/BZL/11/PK-1312 zwolnienie od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 
DD9/033/206/BZL/11/PK-1402 możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej
 
DD9/033/236/BZL/11/PK-1458 sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
DD9/033/238/BZL/11/PK-1460 sposób opodatkowania przychodu (dochodu) ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 
DD9/033/239/BZL/11/PK-1461 sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Wskaźniki gospodarcze