Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 lutego 2012 r.
 
IPTPB2/415-750/11-2/AK Czy od tego odszkodowania Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek dochodowy, czy jest zwolniona?
 
IPTPB2/415-713/11-2/KR Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-246/11-4/AG Kwestia dotycząca zasad rozliczenia wkładu mieszkaniowego oraz zasad wyliczenia kwoty, którą należy umieścić w informacji PIT 8C.
 
IPTPB2/415-736/11-2/KR Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-714/11-2/MD Czy sprzedaż przedmiotowego mieszkania jest zwolniona z opodatkowania?
 
ILPB2/415-1037/11-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1037/11-3/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1037/11-4/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1037/11-5/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1038/11-2/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1038/11-3/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1038/11-4/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1038/11-5/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1038/11-6/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1038/11-7/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1038/11-8/WS Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB1/415-1023/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB2/415-1037/11-6/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB1/415-1023/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB2/415-1037/11-7/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-1037/11-8/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB2/415-866/11-2/JK Przychody z kapitałów pieniężnych.
 
ILPB1/415-1024/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1024/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1019/11-4/AP Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 
ILPB1/415-1019/11-5/AP Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej.
 
DD3/033/6/KDJ/12/PK-71 ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego przez pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
 
ITPB1/415-1111/11/AK Czy od kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) otrzymane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub obowiązek wystawienia PIT-8C?
 
IBPBI/1/415-945/11/BK w zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej

Wskaźniki gospodarcze