Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 kwietnia 2012 r.
 
IPPB2/415-864/11-9/MK1 Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-859/11-4/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-859/11-6/MK1 Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-859/11-3/MK1 Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?
Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-864/11-8/MK1 Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-859/11-7/MK1 Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
ILPB2/415-1122/11-4/WS Obowiązki płatnika – certyfikat rezydencji.
 
IPPB2/415-908/11-8/MK1 Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-908/11-4/MK1 Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-908/11-7/MK1 Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
ILPB1/415-1108/11-2/TW Czy kwota naliczonego zwrotu kosztów używania przez pracownika samorządowego swojego prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych jest wolna od opodatkowania?
 
IPPB2/415-908/11-6/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i, w konsekwencji, Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-908/11-9/MK1 Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-908/11-5/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-925/11-4/MK1 Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-925/11-8/MK1 Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-925/11-7/MK1 Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-925/11-6/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i, w konsekwencji, Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-925/11-5/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-925/11-9/MK1 Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
ILPB2/415-936/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizacji imprez integracyjnych.
 
ILPB2/415-940/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IPPB4/415-943/11-4/JK2 1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka, jeśli ono otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu?
2. Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka w związku z opisanym stanem faktycznym, jeśli ono ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, a w ramach rehabilitacji jest zatrudniony i osiąga dochody?
 
IPPB4/415-869/11-5/JK2 Przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, przed upływem pięciu lat od daty nabycia, korzystał będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przedmiotowa nieruchomość w wyniku zbycia nie utraci charakteru rolnego. Wobec powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tej sprzedaży.
 
IPPB4/415-941/11-5/JK2 Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej nieodpłatnie w dniu 4 października 2007 roku, w drodze zawarcia w dniu 8 grudnia 2011 roku umowy sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi gminnej, tj. na cele uzasadniające jej wywłaszczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-78/11-4/MS Dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Jeżeli zatem wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegające na instalacji wentylacji i klimatyzacji, a w szczególności budowie i montażu szaf sterowniczych do central wentylacyjnych, ich okablowaniem, montażem i uruchomieniem całej instalacji wentylacji a także konsekwencją urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych jak i całej sieci instalacji wentylacji, w świetle obowiązujących (nie będących przepisami prawa podatkowego) przepisów prawa są robotami budowlanymi, ujętymi w sekcji F dziale 45 Klasyfikacji PKWiU z 1997 r., pod symbolami 45.33, to przychód uzyskany w związku z ich wykonaniem podlega opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 
IPPB2/415-325/11-4/MG Skutki podatkowe związane z otrzymaniem świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje.
 
IPPB2/415-863/11-2/MK W zakresie braku wystąpienia po stronie Spółki obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym objęciem akcji przez pracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego.
 
IPPB4/415-908/11-2/SP Zwolnienie od opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie ugody sądowej w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych.
 
ILPB2/415-1149/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
 
ILPB2/415-1149/11-3/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków w odniesieniu do rozliczenia za rok 2010.
 
ILPB2/415-1149/11-4/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków w odniesieniu do rozliczenia za rok 2011.
 
ILPB2/415-895/11-4/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 
ILPB1/415-1109/11-4/AMN Czy Wnioskodawca może połączyć przychody z najmu z przychodami z działalności gospodarczej w zakresie rozprowadzania żwiru i piasku oraz rozliczać je razem w ramach jednej działalności gospodarczej - opodatkowanej według stawki liniowej 19%?
 
ILPB2/415-942/11-2/AJ Czy tego typu zakup będzie uznany za wydatki na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji powodował będzie odpowiednie zwolnienie z opodatkowania?

Wskaźniki gospodarcze