Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 kwietnia 2012 r.
 
ILPB2/415-3/10/12-S/ES Czy mając na uwadze cytowane wyżej przepisy prawa Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych przez Niego przychodów ze sprzedaży prawa do lokalu?
 
ITPB1/415-1000a/11/MR W którym momencie Przedsiębiorca powinien zewidencjonować przychód z tytułu sprzedaży Voucherów uprawniających do skorzystania ze świadczeń usług Kontrahenta?
 
ITPB1/415-1000b/11/MR Czy zakupione Vouchery, które nie zostały sprzedane stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-986a/11/DP Czy zakup środka transportu (autobusu lub busa) stanowiłby dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-986b/11/DP W jaki sposób prawidłowo i zgodnie z przepisami ustalić wartość świadczenia dla pracownika korzystającego ze środka transportu pracodawcy, mając na względzie fakt iż koszt dojazdu stanowiłby dochód dla pracownika?
 
ITPB1/415-977/11/PSZ Czy w związku ze sprzedażą ośrodka - jako miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - będzie Wnioskodawca musiał zapłacić podatek dochodowy, czy też sprzedaż ta będzie zwolniona od podatku?
 
ITPB1/415-122/12/AK 1. Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu?
2. Czy ww. dzierżawa powinna być zgłoszona w Urzędzie Skarbowym?
 
ITPB1/415-115/12/AK Zakres skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.

Wskaźniki gospodarcze