Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 maja 2012 r.
 
ILPB2/415-965/11-4/JK Zmiana proporcji udziałowej w SKA.
 
ILPB1/415-1319/11-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów.
 
ILPB1/415-1319/11-6/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów.
 
ILPB2/415-965/11-5/JK Na jakich zasadach opodatkowany będzie uzyskany przez Wnioskodawcę przychód (dochód), w części dotyczącej udziału w zysku jako akcjonariusza, z tytułu dywidendy przez Spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB1/415-1196/11-4/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1138/11-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, Czech i Niemiec.
 
ILPB1/415-1251/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej dywidendy niepieniężnej.
 
ILPB1/415-1252/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1257/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1256/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-1274/11/ESZ Czy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia tego samochodu jest przychodem w działalności gospodarczej. W sytuacji gdy kwota ubezpieczenia została wypłacona przez ubezpieczyciela bezpośrednio bankowi, którego kredyt (na zakup ww. samochodu) był zabezpieczony cesją wierzytelności z tytułu ubezpieczenia majątkowego stwierdzonego polisą ubezpieczeniową?
 
IBPBI/1/415-1275/11/ESZ Czy w związku z zaliczeniem ww. odszkodowania jako przychód, niezamortyzowana część ww. samochodu jest kosztem, w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-1222/11-2/AA W świetle powyżej przedstawionych faktów jeśli będzie miało miejsce świadczenie usług cięcia czyściwa przez założoną spółkę na rzecz indywidualnej działalności, to czy nadal Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, czyli tzw. podatkiem liniowym?
 
ILPB2/415-978/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
IBPBI/1/415-99/12/KB utrata prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
IBPBI/1/415-100/12/KB zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku wykonywania niektórych etapów produkcji w zakładzie położonym poza terenem tej strefy
 
ITPB1/415-1008/11/PSZ Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynku, który został przekazany w części do użytkowania?
 
ITPB1/415-1211a/11/TK Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów w Spółce otrzymanych w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-1211b/11/TK Na jakich zasadach opodatkowany będzie dochód z odpłatnego umorzenia udziałów w Spółce otrzymanych w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-1179a/11/AK Czy darowizna Udziałów na rzecz Spółki Cypryjskiej skutkuje lub może potencjalnie skutkować na jakiejkolwiek podstawie powstaniem u Wnioskodawczyni zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce tj. dochodu lub przychodu opodatkowanego tym podatkiem?
 
ITPB1/415-1179b/11/AK Zakres skutków podatkowych darowizny udziałów.
 
ITPB1/415-1179c/11/AK Zakres zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-38/12/TK Zakres ustalenia momentu uzyskania przychodu.
 
DD9/033/186/KZU/2011/PK-1370 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w postaci aportu do spółki osobowej
 
DD9/033/322/KZU/2011/PK-1664 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze