Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 czerwca 2012 r.
 
IPPB2/415-242/12-2/AK Czy wypłacając odsetki od środków zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi, Bank nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, gdyż odsetki będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), dalej: „ustawa PIT?
 
IPPB2/415-127/12-2/MK 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku w takim przypadku na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika w podatku PIT, jedynie wówczas, gdy wartość rynkowa Nieruchomości z dnia jej przeniesienia na Udziałowców w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki będzie wyższa od kwoty obniżenia kapitału zakładowego Spółki?2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, przeniesienie własności Nieruchomości przez Spółkę na rzecz Udziałowców z tytułu zwrotu kwot w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki nie powoduje powstania przychodu w podatku CIT po stronie Spółki?3. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, prze. niesienie własności Nieruchomości przez Spółkę na rzecz Udziałowców z tytułu zwrotu kwot związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT?4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku - przypadku potwierdzenia prawidłowości stanowiska przedstawionego w pkt 3 - przeniesienie własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowców z tytułu zwrotu kwot w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT?
 
ITPB1/415-1168b/11/PSZ Czy koszty wycinki starych drzew oraz zakupu nowych można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu?
 
IBPBII/1/415-320/12/MCZ Czy kwota otrzymana z lokaty ubezpieczeniowej podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 4 ustawy pdof?

Wskaźniki gospodarcze