Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 lipca 2012 r.
 
ILPB1/415-576/09/12-S/IM Czy otrzymany od wspólników przejmujących - na podstawie art. 10 § 1ust. 1-3 Kodeksu spółek handlowych od Wnioskodawczyni ogół praw i obowiązków w spółce jawnej - zwrot za wkłady wniesione do spółki w pieniądzu oraz za wartość zakupionego majątku trwałego spółki w wysokości wartości nabycia (wniesienia) a właściwie mniejszej, bo pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne wykazane w bilansie sporządzonym na dzień przekazania, mieści się na dzień przekazania t. j. 31 marca 2005 r. w zakresie przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-34/12/KB Obowiązek ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanych zaliczek na poczet wykonywanych usług oraz dokumentowanie przychodu.
 
IBPBI/1/415-35/12/KB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków udokumentowanych zagranicznym paragonem, samym biletem lub innym wydrukiem niezawierającym danych Wnioskodawcy.
 
IPTPB1/415-186/12-4/KO 1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych?
2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł?
4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-186/12-5/KO 1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych?
2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł?
4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-186/12-6/KO 1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych?
2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł?
4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-186/12-7/KO 1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych?
2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł?
4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-186/12-8/KO 1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych?
2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł?
4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-186/12-9/KO 1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych?
2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł?
4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-186/12-10/KO 1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych?
2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł?
4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-246/12-4/KR Czy wobec zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-237/12-2/KSU 1) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany rozpoznać dochód z tytułu transakcji wskazanej w powyższym zdarzeniu oraz czy z tytułu tej transakcji jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy?
2) Jakich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego Wnioskodawca powinien dokonać występując ze Spółki cywilnej, a w sytuacji obowiązku zapłaty w jakim terminie ma zapłacić podatek dochodowy, od całości czy od poszczególnych rat wypłat?
 
IPTPB2/415-325/12-2/AK Czy odszkodowanie finansowe otrzymane decyzją Prezydenta Miasta za nieruchomość przejętą pod przebudowę i budowę drogi gminnej, będącą współwłasnością Wnioskodawczyni i Jej siostry, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-326/12-2/AK Czy odszkodowanie finansowe otrzymane decyzją Prezydenta Miasta za nieruchomość przejętą pod przebudowę i budowę drogi gminnej, będącą współwłasnością Wnioskodawczyni i Jej siostry, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-242/12-4/KO Czy Wnioskodawca może zaliczyć karę umowną do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-242/12-5/KO Moment zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-243/12-4/KO Czy Wnioskodawca może zaliczyć karę umowną do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-243/12-5/KO Moment zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-247/12-2/DS Czy wartość udzielonej osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)?
 
IPTPB1/415-253/12-2/MD Czy część dotacji dotycząca kwoty podatku VAT, który jest odliczany również od podatku należnego, jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-268/12-2/KSU 1) Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę - adwokata ze świaczenia usług prawnych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego od art. 117 do art. 124 (pomoc prawna z urzędu), są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Jeśli tak, to czy ww. przychody można zakwalifikować do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1045/11-2/ES 1. Czy w przypadku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej w lutym 2009 r. na nieruchomość nabytą przez małżonka do majątku osobistego w grudniu 2008 r. właściwymi podatkowymi dla Zainteresowanej są przepisy z 2008 r., czy z 2009 r.?
W przypadku stosowania przepisów z 2008 r.:
2. Czy ulgę meldunkową wynikająca z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się do przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego i gruntu jako nierozerwalnej całości?
 
ILPB2/415-1072/11-2/JK Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB2/415-1071/11-2/JK Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
IBPBI/1/415-487/12/KB sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie
 
IBPBI/1/415-488/12/KB sposób korygowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w przypadku błędnie wystawionych paragonów
 
IBPBI/1/415-489/12/KB moment ewidencjonowania przychodu ze świadczenia usług, bądź sprzedaży towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 
IBPBI/1/415-490/12/KB sposób postępowania (ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) w przypadku stwierdzenia błędów w wystawionych paragonach
 
IPPB1/415-362/12-2/IF Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (tj. z zatrzymanego zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-437/12-4/IF Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla działalności o której mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.
 
IPPB1/415-301/12-4/IF Czy świadczenie pomocy prawnej z urzędu tj. na podstawie postanowienia sądu albo rady adwokackiej jest przychodem z działalności gospodarczej i przychód z tego tytułu powinien być wykazany w książce przychodów i rozchodów (i Wnioskodawca sam powinien odprowadzić za siebie do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia otrzymanego od sądu), czy przychód ten powinien być zaliczony do działalności wykonywanej osobiście ( i w konsekwencji zaliczkę powinien pobrać sąd jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś podatek z przychodów z tego tytułu powinien być rozliczany rocznie oddzielnie od przychodów z działalności gospodarczej)?
 
IPPB1/415-361/12-2/IF Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (tj. z zatrzymanego zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 
IPPB1/415-329/12-2/IF 1. Czy uiszczany w czasie inwestycji podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste stanowią koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy, z tytułu działalności prowadzonej w ramach spółki komandytowej, stosownie do wielkości posiadanego udziału w spółce?2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie podatek ten i opłata stanowią koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB1/415-395/12-2/IF Zbycie prawa do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz osób trzecich jest źródłem przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że dochód uzyskany ze zbycia takiego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Zwaloryzowana partycypacja, koszty opłaty czynszu i spłata kredytu wraz z odsetkami na rzecz G. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia partycypacji (prawa majątkowego). Jednocześnie wskazać należy, iż katalog zwolnień zawarty w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnień w zakresie przeznaczenia uzyskanego przychodu ze zbycia prawa majątkowego (partycypacji) na jakikolwiek cel określony w tym przepisie.
 
IPPB1/415-513/12-4/IF Sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w budynku oraz udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-292/12-2/IF Należy stwierdzić, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającego na lokal mieszkalny. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 
IPPB1/415-514/12-2/IF Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, na której został wybudowany budynek, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8, bowiem zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Istotna jest bowiem w tym aspekcie wyłącznie data nabycia gruntu, a nie data wybudowania na nim domu jednorodzinnego. Zatem fakt, iż Wnioskodawca nie posiada pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie.
 
IPPB1/415-341/12-4/IF 1. Czy z tytułu sprzedaży działek nabytych w 1994 r. Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?2. Czy z tytułu sprzedaży działek nabytych w drodze zamiany w 2008 r. Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?3. Czy z tytułu sprzedaży działki nabytej w 2009 r. jako dostępu do drogi publicznej Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?4. Czy ewentualne transakcje sprzedaży będą objęte podatkiem VAT w wysokości 23%?
 
IPPB1/415-439/12-4/IF Za datę nabycia komórki lokatorskiej, należy przyjąć datę sporządzenia aktu notarialnego tj. 10.03.2010 r. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawy pozostaje fakt, iż dla komórki lokatorskiej przynależnej do lokalu mieszkalnego nie została sporządzona odrębna księga wieczysta. A zatem dochód uzyskany ze sprzedaży komórki lokatorskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, iż nie minął termin 5 lat od dnia jej nabycia.
 
IBPBII/1/415-208/12/BD Czy zgodnie z ponoszonymi kosztami przez pracowników, w związku z odbywaną podróżą służbową, ww. wydatki zwolnione będą z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z § 2 pkt 2c) rozporządzenia w sprawie podróży służbowych?
 
IPPB1/415-405/12-4/IF W związku z tym, iż podział majątku był ekwiwalentny w naturze i odbył się bez spłat i dopłat a także wartość otrzymanych nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym małżonków, wówczas nabycie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego oraz dwóch garaży, nastąpiło w 2008 r., tj. w dacie nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Jednocześnie wskazać należy, iż zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania do uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu sprzedaży garażu. Przychód uzyskany ze sprzedaży garażu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-550/12-2/EC Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Jeżeli uchwałą walnego zgromadzenia zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczkowej dywidendy, wówczas, przychód akcjonariusza staje się jego przychodem należnym, w tym samym momencie, co przy ustaleniu przychodu akcjonariusza z tytułu dywidendy, tj. z datą podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień zaliczki na poczet dywidendy – w tym dniu.
 
IBPBII/2/415-152/12/MW Sposób amortyzacji środka trwałego oddanego do używania na podstawie umowy najmu.
 
IPPB1/415-370/12-2/IF Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Jeżeli uchwałą walnego zgromadzenia zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczkowej dywidendy, wówczas, przychód akcjonariusza staje się jego przychodem należnym, w tym samym momencie, co przy ustaleniu przychodu akcjonariusza z tytułu dywidendy, tj. z datą podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień zaliczki na poczet dywidendy – w tym dniu. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (w razie jego określenia) – w tym dniu.
 
IPPB1/415-371/12-2/IF Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Jeżeli uchwałą walnego zgromadzenia zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczkowej dywidendy, wówczas, przychód akcjonariusza staje się jego przychodem należnym, w tym samym momencie, co przy ustaleniu przychodu akcjonariusza z tytułu dywidendy, tj. z datą podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień zaliczki na poczet dywidendy – w tym dniu. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (w razie jego określenia) – w tym dniu.
 
IPPB4/415-247/12-4/JK3 Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB4/415-246/12-4/JK3 opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
DD9/033/310/BRT/2011/PK-1674 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej

Wskaźniki gospodarcze