Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-1289/11/AB Moment powstania przychodu z tytułu otrzymania zaliczki na poczet czynszu z tytułu najmu pawilonu handlowego.
 
IBPBI/1/415-1298/11/WRz Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia magisterskie?
 
IBPBI/1/415-1333/11/BK w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty nie ujęte w dobowych raportach fiskalnych.
 
IBPBI/1/415-1324/11/ESZ Czy opłata wstępna wynikająca z zawartej umowy leasingu w kwocie 65.940,25zł winna być zaliczana do kosztów w wysokości 1.373,75zł miesięcznie to jest jako 1/48 całej opłaty wstępnej?
 
IBPBI/1/415-1327/11/ESZ Jaka stawka amortyzacji powinna być zastosowana?
 
IBPBI/1/415-1330/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej, następującego w formie pieniężnej.
 
IBPBI/1/415-1331/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej, następującego w formie pieniężnej.
 
IBPBI/1/415-1332/11/AB Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki osobowej, następującego w formie pieniężnej.
 
IBPBI/1/415-1334/11/ESZ Czy odsetki od kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-1335/11/BK w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty nie ujęte w dobowych raportach fiskalnych.
 
IBPBI/1/415-1338/11/ESZ Czy wydatki poniesione na studia wyższe (w tym wpisowe i opłaty miesięczne za studia, zakup podręczników, koszty dojazdów) na kierunku: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, gdy działalność gospodarcza spółki polega na prowadzeniu apteki?
 
IPTPB2/415-365/12-2/MP Czy wynagrodzenie przyznane przez sąd za czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, a wypłacone z masy upadłościowej, czyli bezpośrednio ze środków przedsiębiorstwa objętego postępowaniem upadłościowym jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB4/415-434/12-2/SP Skutki podatkowe sprzedaży akcji polskiej spółki akcyjnej przez rezydenta Szwajcarii.
 
IBPBII/1/415-124/12/HK Czy podlega opodatkowaniu dotacja otrzymana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem i montażem kolektorów słonecznych?
 
IBPBII/1/415-125/12/BJ Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy wypłacane na podstawie umowy o pracę polegające na bezpośrednim realizowaniu zadań związanych z Programem Ramowym na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji powinno być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD3/033/67/IMD/12/PK-1270 obowiązki płatnika w przypadku wypłat w naturze na rzecz pracowników zatrudnionych na warunkach umowy o pracę a przebywających na zwolnieniu chorobowym lub urlopie macierzyńskim

Wskaźniki gospodarcze