Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 września 2012 r.
 
IBPBII/1/415-1040/10/HK Czy podlega opodatkowaniu otrzymana z Republiki Czeskiej rekompensata za utracony zarobek?
 
IBPBII/2/415-1090/11/MM Sprzedaż nieruchomości lokalowej nabytej w części w 2000 r. i w części w 2010 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.
 
ILPB1/415-1351/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1363/11-2/AMN Czy sprzedaż opon gumowych - używanych i nowych może być opodatkowana na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego przy zastosowaniu 3% stawki od obrotu?
 
ILPB1/415-1351/11-5/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1305/11-2/AG Czy firma prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy prawidłowo wycenia (przelicza na PLN) przychód wyrażony w walutach obcych?
 
ILPB1/415-1412/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1412/11-5/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1364/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1368/11-4/AG Czy strata powstała w wyniku likwidacji niezamortyzowańej wartości inwestycji w obcym środku trwałym, spowodowana uzasadnionym interesem ekonomicznym i koniecznością zachowania źródła przychodów, może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-1364/11-5/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1357/11-2/AA Czy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni powinna zapłacić tylko od rachunku z tytułu odstępnego ze sprzątaniem bez doliczania kwoty z drugiego rachunku za media?
 
ILPB1/415-1367/11-2/AA Czy wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi medyczne w ramach przedsiębiorstwa mogą być kosztem uzyskania przychodów dla spółki jako przedsiębiorstwa, w którym ma Ona udziały zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-152/12-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1360/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-157/12-2/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze szkoleniem kontrahentów
 
ILPB1/415-1324/11-4/AA Czy stawka ryczałtu jaka powinna zostać zastosowana w przypadku usług spawania to 5,5% czy 8,5%?
 
ILPB1/415-1360/11-5/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-588c/12/TK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ILPB2/415-117/12-4/ES 1) Czy spłatę comiesięcznych rat od 14 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni może w całości zaliczyć na poczet wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe? Zatem w sytuacji, w której Zainteresowana jest współkredytobiorcą i nie jest jedynym właścicielem mieszkania a dochód, który uzyskała ze sprzedaży przedmiotowego udziału jest wyłącznie Jej przychodem - czy może Ona uwzględnić comiesięczną ratę (w pełnej wysokości), czy tytko połowę tej raty, ponieważ jest współwłaścicielem?
2)W przypadku zamiaru przeznaczenia przez Wnioskodawczynię przychodu ze sprzedaży ww. udziału na remont mieszkania - czy ma Ona obowiązek wydać tą samą kwotę, by została uznana? Czy jeżeli Zainteresowana posiadać będzie fakturę na kwotę w wysokości 13 615 zł - to czy może Ona tą kwotę zaliczyć jako wydatek na własne cele mieszkaniowe czy tytko jej połowę, przy czym zaznaczyła, iż współwłaściciel mieszkania nie przeprowadzał w tym okresie remontów o tej samej wartości?
 
ITPB1/415-588b/12/TK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-588a/12/TK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB2/415-881/11/BK czy diety te są wolne od podatku dochodowego
 
IPPB1/415-221/12-2/JB W zakresie kwalifikacji przychodu akcjonariusza z podstawowej działalności gospodarczej SKA do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym
 
ITPB1/415-1109/11/TK Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-320/12-4/MP Obowiązek podatkowy w Polsce w 2011 r.
 
ITPB2/415-372/12/MM 1.Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca może dokonać odliczenia ulgi prorodzinnej na córkę?2.Od kiedy takie odliczenie Wnioskodawcy przysługuje?3.Czy w związku z powyższym Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych?
 
ILPB1/415-1366/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1366/11-5/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1350/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1350/11-5/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1365/11-4/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1365/11-5/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-153/12-2/AA 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całą część odsetkową raty kredytowej?
2. Czy fakt zawarcia umowy kredytowej przed przeznaczeniem budynku na działalność gospodarczą, oraz fakt iż stroną umowy jest osoba fizyczna, a nie firma przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób ogranicza prawo do zaliczenia w koszty całości raty odsetkowej?
3.Czy wyciąg bankowy potwierdzający spłatę raty kredytu oraz harmonogram spłaty kredytu są wystarczającymi dokumentami pozwalającymi na udokumentowanie kosztu podatkowego?
 
ILPB1/415-1406/11-2/AP Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej
 
ILPB1/415-189/12-4/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia charakteru umów leasingu operacyjnego w celu możliwości zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-189/12-5/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości wykupienia przedmiotów leasingu po cenie równej wartości końcowej wynikającej z danej umowy leasingu niższej od wartości rynkowej bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia.
 
ILPB1/415-1410/11-2/AP Czy w razie otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych, w szczególności wierzytelności z tytułu pożyczek, w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1410/11-3/AP Czy w razie spłaty do rąk Wnioskodawcy kwoty głównej pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-647/11-2/MK1 Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.
 
ILPB1/415-207/12-7/AMN Czy jeśli pracodawca ma obowiązek dochodzenia kosztów wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych będą one dla pracownika przychodem z tyt. nieodpłatnego świadczenia i pracownik z tego tytułu poniesie konsekwencje podatkowe oraz zapłaci składki ZUS?
 
ILPB1/415-1311/11-7/IM Czy strata w środkach obrotowych (towarach) powstała w skutek wyłudzenia stanowi koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB1-415-1411/11-2/AP Czy w razie otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych, w szczególności wierzytelności z tytułu pożyczek, w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1123/11-2/WS Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na terytorium Angoli.
 
ILPB1/415-1411/11-3/AP Czy w razie spłaty do rąk Wnioskodawcy kwoty głównej pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-167/12-2/IM Czy wydatki na wpłatę zaliczek oraz zadatku na zakup Lokalu są dla Wnioskodawcy kosztami zaniechanej inwestycji, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w dacie ogłoszenia upadłości X w proporcji udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki?
 
ILPB2/415-1131/11-2/JK Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawczyni powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1317/11-4/AA Czy należy się Wnioskodawcy zwrot zapłaconego podatku dochodowego za 2009r. od kwoty 5906,78?
 
ILPB1/415-1275/11-4/TW Czy poprawne jest opodatkowanie przychodów zatrudnionych na umowę zlecenia obywateli Ukrainy zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu, w sytuacji gdy ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 183 dni w roku podatkowym?
 
ILPB1/415-1342/11-2/AA Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od kwoty 28.050 zł uzyskanej od starostwa? Jeśli tak, to czy wg zasad ogólnych stosując stawkę 18%, czy wg stawki zryczałtowanej wg jakiej wysokości 3%, 5,5% czy 8,5%?
 
ILPB1/415-73/12-2/IM Jak ustalić wartość początkową tego środka trwałego otrzymanego w formie darowizny a następnie wniesionego do spółki jawnej?
 
ILPB1/415-73/12-3/IM Czy odpisy amortyzacyjne od nieruchomości otrzymanej w darowiźnie od rodziców, która następnie zostanie wniesiona jako aport do spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności?
 
ILPB1/415-1380/11-2/AP Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?
 
ITPB1/415-540/07/12-S/AK Czy wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i wiążąca się z tym faktem wypłata kwot, stanowiących spłatę udziału podatnika w majątku spółki ponad wniesiony wkład, skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu?

Wskaźniki gospodarcze