Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 października 2012 r.
 
IBPBII/1/415-278/11/BJ Czy dochód uzyskany w Austrii z tytułu zasiłku dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IBPBII/1/415-298/11/BJ Czy 53% wynagrodzenia wnioskodawcy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-319/11/MZ Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez wnioskodawczynię od Spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora będzie miał zastosowanie art. 16 umowy polsko-cypryjskiej i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-275/11/MZ Czy wynagrodzenie wnioskodawcy (pracownika uczelni) wypłacane na podstawie aneksu do umowy o pracę polegającego na bezpośrednim realizowaniu zadań związanych z Programem Ramowym na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji powinno być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-377/11/MZ Czy wynagrodzenie wnioskodawcy współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powinno być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-433/11/HS Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w spadku oraz w drodze spadku i zniesienia współwłasności.
 
IBPBII/1/415-437/11/BJ Czy uzyskane przychody wynikające z zawartej umowy są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-440/11/MK Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wniesionego wkładu mieszkaniowego?
 
IPPB1/415-709/12-2/MS 1. Czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?

Wskaźniki gospodarcze