Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 stycznia 2013 r.
 
1432/IPdg2/415/428/43/38/2005 Prosi Pan o potwierdzenie przedstawionego w zapytaniu stanowiska bądź o wskazanie prawidłowego sposobu rozliczenia wydatków związanych z usługą przewozu grup wycieczkowych własnym autokarem.
 
DFI-JS/415-11/05 Czy w związku z sędziwym wiekiem i posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w tym dojazdy na wizyty u lekarza. Podatniczka nie posiada samochodu ?
 
US40/DF1/415-26/III/2005 Czy w przypadku zbycia akcji zagranicznych poprzez Biuro Maklerskie w USA moment obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wpływu środków pieniężnych na konto bankowe podatnika
 
US XV/415-32/05 Czy w przypadku wypłaty świadczeń bezrobotnemu wstecz zasadnym byłoby nieuwzględnienie ulgi podatkowej (kwoty wolnej)?
 
PD/415-36/05 Czy trzeba sporządzić notarialnie aneks do umowy spółki chcąc wprowadzić samochód jako środek trwały?
 
1419/UPO-415-161/05/01a/RL Czy w przypadku sprzedaży domu przed upływem 5 lat od wybudowania i przeznaczenia części uzyskanego przychodu na zakup mieszkania, przychód ten jest zwolniony z opodatkowania 10% podakiem dochodowym?
 
PD/415-32/05 Czy wycofany wkład mieszkaniowy podlega opodatkowaniu - a jeżeli tak to jaka kwota winna być opodatkowana ?
Czy kwota w wysokości 24.000 zł otrzymana od zbywców mieszkania własnościowego - jako różnica w wielkości metrażowej mieszkań - podlega opodatkowaniu ?
 
WP/415-035/05 Czy wydatkowanie wycofanych z kasy mieszkaniowej pieniędzy na wykończenie mieszkania (jednej kondygnacji) w budynku mieszkalnym budowanym przez rodziców przekazanego na podstawie umowy użyczenia będzie zgodne z celami systematycznego oszczędzania?

Wskaźniki gospodarcze