Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 stycznia 2012 r.
 
IPTPP2/443-644/11-2/JS Spółdzielnia będąc stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami mediów (wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych) winna stosować stawkę podstawową tj. 23 % przy obciążaniu kosztami mediów następujące podmioty: najemców lokali użytkowych, członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych, właścicieli lokali użytkowych niebędących członkami Spółdzielni.
 
ILPP1/443-1078/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kwoty opłat skarbowych i sądowych ponoszonych w imieniu i na rzecz kontrahenta.
 
ILPP2/443-1145/11-4/AD Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT skoro jego rozliczenia z urzędem skarbowym ograniczają się tylko do corocznych zeznań podatkowych za poprzedni rok?
 
ILPP2/443-1294/11-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ILPP1/443-1187/11-4/MS Opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej i działki niezabudowanej.
 
ILPP1/443-1172/11-3/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych na infrastrukturę drogową.
 
ITPP3/443-218/11/JK Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1431/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-483/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie obliczania limitu zwolnienia od podatku VAT.
 
ITPP2/443-1453/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-984/11-4/MK Prawo do wystawienia faktury korygującej przy nieodpłatnym przekazaniu.
 
ILPP1/443-1014/11-4/AW Przekazanie na potrzeby osobiste współwłaścicieli nieruchomości.
 
ILPP443-1093/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania i stawki podatku dla usług najmu.
 
ILPP2/443-1092/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz dokumentowania kosztów eksploatacji lokalu.
 
ITPP1/443-1230/11/BJ Odliczenie podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1087/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usługi instalacji gazów medycznych wykonywanej na terenie obiektów zakładów opieki medycznej.
 
ILPP1/443-959/11-4/NS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów dostarczania wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości związanych z najmem lokali.
 
ILPP1/443-959/11-5/NS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów dostarczania wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości związanych z usługą zarządzania kąpieliskami.
 
ILPP1/443-959/11-6/NS Moment powstania obowiązku podatkowego.
 
ILPP2/443-1180/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży ryb.
 
ILPP4/443-566/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu usług.
 
ILPP1/443-1208/11-4/BD Czy w świetle przepisu art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, Spółka jest obowiązana w związku nieodpłatnym przekazaniem na rzecz pracowników samochodów osobowych stosować przepis art. 8 ust. 2 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem VAT należnym takie przekazanie?
 
ITPP2/443-1271/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1227/11/BK Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze