Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 stycznia 2012 r.
 
IBPP4/443-1130/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej remoncie remizy OSP
 
IPTPP4/443-82/11-3/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
 
IPTPP1/443-988/11-3/AK Czy Stowarzyszenie będzie mogło skorzystać z odliczeń podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-668/11-2/JN Prawa do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu.
 
IPTPP2/443-702/11-2/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani prawo uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-844/11-3/IG Czy przejście mienia przekształcanego w spółkę ZGKiM-u w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przekształcenie trwałego zarządu gruntów wraz z usytuowanymi na nim budynkami gospodarczymi i administracyjnymi w prawo użytkowania wieczystego Spółki jest zwolnione z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-879/11-2/RG Czy zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego dostarczone na adres członka zarządu (osoby fizycznej) jest prawnie skuteczne do zastosowania tzw. ulgi na złe długi?
 
IBPP3/443-1105/11/AB Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem hali magazynowej.
 
IBPP3/443-1160/11/AB Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oraz parkingiem.
 
IBPP3/443-1293/11/AB Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego przez Wnioskodawcę z tytułu otrzymania w drodze aportu wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.
 
IBPP3/443-1036/11/AB Opodatkowanie sprzedaży przedsiębiorstwa.
 
IBPP1/443-483/11/AZb Wnioskodawca sprzedając działki niezabudowane korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IBPP1/443-614/11/LSz Sprzedaż działek rolnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową zagrodową, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i Wnioskodawczyni stanie się z tytułu tych dostaw podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-660/11-4/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP1/443-177/11/BM w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca prawidłowo wystawia fakturę VAT marża na kwotę otrzymaną od agenta pomniejszoną o należną mu marżę, w zakresie określenia podstawy opodatkowania, oraz ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz stawki podatku VAT
 
IBPP1/443-326/11/ES opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 
IBPP1/443-386/11/ES zwolnienie od podatku VAT prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń
 
IBPP1/443-498/11/BM W zakresie zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego.
 
IBPP1/443-511/11/ES Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
 
IBPP1/443-423/11/ES dotyczy skutków podatkowych przekazania na cele osobiste części budynku mieszkalnego
 
IPTPP4/443-20/11-5/ALN Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub część?
 
IPTPP4/443-21/11-4/OS Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur , gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPTPP4/443-52/11-5/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, ponieważ przedmiotowy projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi, a Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-684/11-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacja projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-676/11-2/AW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-665/11-2/JN Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wniesienia nieruchomości niezabudowanej aportem do spółki.
 
IPTPP2/443-811/11-2/KW Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś priorytetowa, Działanie III.6, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-633/11-4/AW Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania stawką 23% sprzedaży całej nieruchomości należy uznać za nieprawidłowe.
 
IPTPP1/443-909/11-2/AK Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu?
 
IPTPP1/443-870/11-4/RG należne opłaty roczne dokonywane w 2011r. oraz w latach następnych, a dotyczące prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego do dnia 31 grudnia 2010r. winny być opodatkowane stawką 22%, na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 41 ust. 14a ustawy, natomiast opłaty roczne od prawa użytkowania wieczystego ustanowionego po dniu 1.01.2011 r. winny być opodatkowane stawką 23%
 
IPTPP1/443-870/11-5/RG Należne opłaty roczne dokonywane w 2011r. oraz w latach następnych, a dotyczące prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego do dnia 31 grudnia 2010r. winny być opodatkowane stawką 22%, na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 41 ust. 14a ustawy, natomiast opłaty roczne od prawa użytkowania wieczystego ustanowionego po dniu 1.01.2011 r. winny być opodatkowane stawką 23%.
 
ITPP2/443-1111/11/AW Rozliczenie podatku z tytułu naprawy gwarancyjnej pojazdu.
 
ITPP1/443-921/11/AP Stawki podatku dla usług montażu rolet i żaluzji.
 
ITPP1/443-971/11/BJ Stawki podatku dla robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich.
 
ITPP1/443-972/11/AP Opodatkowanie zamiany gruntów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tą transakcją.
 
ILPP4/443-677/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 
ILPP4/443-677/11-3/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług.
 
ILPP4/443-677/11-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytych usług.
 
ILPP4/443-677/11-5/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usług.
 
ILPP4/443-677/11-6/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 
ILPP4/443-677/11-7/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 
IPPP1/443-1374/11-2/ISZ podatku VAT przy sprzedaży karnetów wstępu na siłownię
 
IPPP1/443-1424/11-3/EK Wyłączenie z usług cach processingu usług transportowania gotówki oraz zwolnienie od podatku VAT usług cash processingu.
 
ILPP4/443-677/11-8/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług.
 
ITPP1/443-1048/11/BJ Dokumentowanie fakturami czynności dokonywanych przez Wspólnotę.
 
ILPP4/443-677/11-9/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytych usług.
 
ILPP4/443-677/11-10/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usług.
 
ILPP4/443-677/11-11/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 
ILPP1/443-1061/11-5/MK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy i montażu rolet zewnętrznych.
 
IPPP2/443-631/11-4/JW Czy przy sprzedaży trzech działek powstałych z podziału jednej działki o numerze 11/39, która miała powierzchnię 2 155 m2 na trzy mniejsze oraz udziału w drodze dojazdowej 1123/10.000 działki 11/48 o powierzchni 2 470 m2 Wnioskodawczyni powinna obliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług?
 
IPPP2/443-668/11-3/JW Czy świadczone przez przedszkole usługi żywieniowe dla dzieci w ramach działalności edukacyjnej są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1184/11-4/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku ustalenia ceny poniżej ceny zakupu.
 
ITPP1/443-1012/11/AP Usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń nie stanowią usług ubezpieczenia, i nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.
 
ILPP2/443-1076/09/11-S/AD Możliwość odliczenia podatku VAT wynikającej z faktury VAT przesyłanej w formie elektronicznej.
 
ILPP2/443-1208/11-2/AKr Podaetu od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na zastąpieniu przeterminowanych towarów lub innych nienadających się do dalszej sprzedaży znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej na towary pełnowartościowe.
 
ILPP4/443-529/11-2/EWW Czy w przypadku dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w okolicznościach opisanych w zdarzeniu przyszłym prawidłowe będzie zastosowanie preferencyjnej stawki VAT, o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12, 12a-12c w zw. z art. 42 u.p.t.u.?
 
ILPP4/443-540/11-2/BA W świetle powyższego zdarzenia przyszłego, Spółka wnosi o potwierdzenie że sprzedaż Sklepu lub kilku Sklepów do spółki celowej lub spółki prowadzącej już działalność w zakresie handlu detalicznego będzie każdorazowo stanowić sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i jako taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1010/11-5/BD 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przypadku gdy samochód nabyty w calu dalszej odsprzedaży będzie również wykorzystywany do jazd testowych (demonstracyjnych) lub jako pojazd zastępczy przez okres dłuższy niż jeden rok nie ma obowiązku korygowania odliczonego wcześniej podatku VAT?
2. Czy w świetle obowiązujących przepisów, fakt iż samochód, który przez jeden rok był wykorzystywany do jazd testowych (demonstracyjnych) lub jako pojazd zastępczy i po upływie tego okresu zostanie zaliczony do środków trwałych powoduje powstanie po stronie podatnika obowiązku korygowania odliczonego wcześniej podatku VAT?
 
ILPP1/443-1010/11-6/BD 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przypadku gdy samochód nabyty w calu dalszej odsprzedaży będzie również wykorzystywany do jazd testowych (demonstracyjnych) lub jako pojazd zastępczy przez okres dłuższy niż jeden rok nie ma obowiązku korygowania odliczonego wcześniej podatku VAT?
2. Czy w świetle obowiązujących przepisów, fakt iż samochód, który przez jeden rok był wykorzystywany do jazd testowych (demonstracyjnych) lub jako pojazd zastępczy i po upływie tego okresu zostanie zaliczony do środków trwałych powoduje powstanie po stronie podatnika obowiązku korygowania odliczonego wcześniej podatku VAT?
 
ILPP1/443-1082/11-3/BD Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali użytkowych.
 
ILPP4/443-559/11-2/TK Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
ILPP1/443-1029/11-4/AW Czy wydanie towarów w ramach realizacji programu lojalnościowego rodzi obowiązek w podatku VAT u podatnika - Wnioskodawcy na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
ILPP4/443-558/11-2/TK Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
ILPP1/443-1143/11-4/AWa Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-35/12-2/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-95/11-2/ALN Czy w związku z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy?
 
ITPP1/443-922b/11/JJ Zwolnienie od podatku usług optometrycznych.
 
IBPP1/443-1462/11/AZb zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz licencjonowanych zarządców nieruchomości, opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych na rzecz osób nieposiadających ww. licencji
 
IBPP1/443-1463/11/AZb opodatkowanie usług szkoleniowych dla służb księgowych
 
IBPP2/443-477/11/ASz stawka podatku VAT dla remontów wykonywanych w ramach usług kominiarskich.
 
IBPP2/443-478/11/ASz stawka podatku VAT dla materiałów zużytych do remontów wykonywanych w zakresie prac kominiarskich
 
PT8/033/38/SBA/11/PT-1325 zwolnienie od podatku od towarów i usług wydawania posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom pedagogicznym Szkoły oraz pracownikom niepedagogicznym Szkoły
 
PT8/033/40/SCP/11/PT-1362 zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników pedagogicznych Szkoły oraz dla pracowników niepedagogicznych Szkoły
 
PT8/033/41/SCP/11/PT-1363 Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych.
 
PT8/033/42/SBA/11/PT-1374 opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków na stołówce szkolnej uczniom i pracownikom Szkoły oraz pracownikom niepedagogicznym Szkoły
 
PT8/033/43/SBA/11/PT-1376 opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla pracowników niepedagogicznych szkoły
 
IBPP4/443-1008/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług kulturalnych polegających na wykonaniu koncertu, którego pomysłodawcą, jak również częściowym wykonawcą jest Wnioskodawca; usług kulturalnych polegających na wykonaniu autorskiego programu artystycznego w wykonaniu zespołu, który tworzy Wnioskodawca wraz z artystami, z którymi zawiera umowy o dzieło; opodatkowania stawką 23% usługi kulturalnej polegającej na zapewnieniu udziału artystów wykonawców w estradowych imprezach rozrywkowych, gdzie Wnioskodawca jest jedynie pośrednikiem oraz nie wnosi swojego wkładu jako artysta
 
IBPP4/443-1218/11/AZ usługi hydrokolonoterapii, mające na celu poprawę zdrowia pacjenta w toku prowadzonej terapii, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT

Wskaźniki gospodarcze