Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 lutego 2012 r.
 
IBPP2/443-757/11/ICz Stawka podatku do dostawy produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU z 2008r. ex 20.20.14.
 
IBPP2/443-808/11/BW Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 roku kompleksowa usługa montażu okien i drzwi własnej produkcji w Budynku zakwalifikowanym przez inwestora zgodnie z PKOB 11 podlega w całości opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8 %?
 
IBPP1/443-1061/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty
 
IBPP2/443-748/11/ICz Stawka podatku do dostawy towaru „H” oraz "G”.
 
IBPP4/443-1430/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu polegającego na zorganizowaniu kampania promocyjno – medialnej wspierającej rozwój turystyki
 
IBPP2/443-726/11/ABu Czy w świetle obowiązujących w bieżącym roku przepisów w momencie dokonania wyżej opisanej przeróbki, VAT odliczony przy zakupie samochodu będzie podlegał korekcie i zwrotowi do Urzędu Skarbowego?
 
IBPP2/443-749/11/WN dokumentowanie usług świadczonych w ramach pakietu promocyjnego
 
IBPP2/443-751/11/WN dokumentowanie usług świadczonych w ramach pakietu promocyjnego
 
IBPP2/443-752/11/WN dokumentowanie usług świadczonych w ramach pakietu promocyjnego
 
ILPP4/443-734/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ITPP2/443-711/09/11-S/RS Stawka podatku do usług związanych z przyjęciem lądowych środków transportu, ich wyładunkiem i załadunkiem oraz czynności dodatkowych.
 
IPPP1/443-1579/11-2/AW odliczenie podatku VAT, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe
 
IPPP1/443-1313/11-2/BS prawidłowość wystawiania faktur VAT;
 
IPPP3/443-1057/11-4/KC W zakresie prawidłowego rozliczenia dostawy towarów dla kontrahenta na Słowacji
 
IPPP3/443-1229/11-2/MPe W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej
 
IPPP2/443-921/11-2/KG Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usługi cateringowej
 
IPPP1/443-1750/11-2/EK Odliczenie podatku VAT
 
ITPP1/443-1407/11/IK Czy Gmina ma prawo odzyskac podatek VAT?
 
IPPP1/443-1223/11-4/ISZ Stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości
 
ITPP2/443-852/11/AF Zwolnienie od podatku.
 
IPPP3/443-1162/11-4/MPe w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z drogą
 
IPPP3/443-1181/11-2/MK Czy kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem
 
IPPP1/443-1326/11-3/AP Czy dla celów opodatkowania VAT, obrót Banku z tytułu otrzymanych odsetek karnych umownych powinien być traktowany jako transakcja zwolniona z VAT, czy jako transakcja wyłączona z zakresu opodatkowania VAT? Czy dla celów opodatkowania VAT, obrót Banku z tytułu otrzymanych odsetek karnych ustawowych powinien być traktowany jako transakcja zwolniona z VAT, czy jako transakcja wyłączona z zakresu opodatkowania VAT?
 
IPPP3/443-1165/11-2/MK W przedmiotowej sprawie nałożenie odszkodowania stanowić będzie rekompensatę finansową dla kontrahenta Wnioskodawcy, jako strony dotkniętej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy i nie wiąże się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego przez Spółkę. Zatem, odszkodowanie pełniące funkcję rekompensacyjną za poniesione straty, nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-1512/11/AF Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji.
 
ITPP2/443-1397/11/AF Czy transakcja podlega rozliczeniu na zasadach uproszczonej procedury rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych?
 
ITPP1/443-1569/11/BK Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
 
ITPP1/443-1300/11/BJ Czy otrzymywane premie pieniężne za przekroczenie wynikającego z umów limitu zakupów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Wskaźniki gospodarcze