Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 lutego 2012 r.
 
IBPP1/443-1056/11/AW W niniejszej sprawie otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne stanowią w istocie rabat zmniejszający podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zatem winny być dokumentowane fakturami korygującymi, a nie notami księgowymi
 
IBPP1/443-1077/11/AW Czy wynagrodzenie („premia”) należna w związku z faktycznym otrzymaniem przez klienta dochodzonej w postępowaniu sumy pieniężnej, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług
 
ITPP2/443-651/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego kampanii promującej ryby i produkty rybne.
 
ITPP2/443-476/11/AF Dokumentacja niezbędna dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
ITPP2/443-489/11/AF Czy usługi lombardu od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione są z opodatkowania w całości czy jedynie w części „odsetkowej”?
 
ITPP1/443-763/11/JJ Czy na podstawie zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług „pkt 38 art. 43” wymieniającego czynności zwolnione usługi udzielania pożyczek przez lombard (spłata odsetek przez klienta) oraz art. 43 ust. 13 dot. zwolnień czynności wykonywane przez lombard: pobieranie odsetek od umowy oraz pobieranie dodatkowej opłaty na zabezpieczenie umowy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, a opodatkowana na zasadzie marży będzie tylko sprzedaż nieodebranych zastawów?
 
ITPP1/443-796/11/MN Czy sprzedaż praw do umów z klientami w podatku od towarów i usług będzie rodzić obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie?
 
ITPP1/443-813/11/IK Czy w przypadku obciążania najemców przez Spółkę kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków, właściwa będzie 8% stawka podatku VAT?
 
ITPP2/443-876/11/EK Stawki podatku obowiązujące do świadczenia usług współfinansowanych wkładem własnym wnoszonym przez beneficjenta projektu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów.
 
ILPP4/443-678/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 
ILPP4/443-678/11-3/BA Podatek od towarów i usług w zakresie importu usługi.
 
ILPP4/443-678/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytej usługi.
 
ILPP4/443-678/11-5/BA Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usługi.
 
ILPP1/443-1051/11-2/BD Sposób fakturowania dostaw soli drogowej oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
ILPP4/443-678/11-6/BA Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 
ILPP1/443-1179/11-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej dłużnika w trybie licytacji komorniczej.
 
ILPP4/443-678/11-7/BA Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 
ILPP1/443-992/11-4/NS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na umożliwieniu klientom skorzystania z poszczególnych atrakcji znajdujących się w parku rozrywki.
 
ILPP1/443-992/11-5/NS Opodatkowanie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi organizacji imprezy integracyjnej.
 
ILPP1/443-992/11-6/NS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży posiłków.
 
ILPP4/443-678/11-8/BA Podatek od towarów i usług w zakresie importu usługi.
 
ILPP4/443-678/11-9/BA Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytej usługi.
 
ILPP4/443-678/11-10/BA Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usługi.
 
ILPP4/443-678/11-11/BA Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 
ITPP2/443-1588/11/AP Prawo do ubiegania się o zwrot podatku.
 
ILPP1/443-1085/11-4/BD Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wyrejestrowania działalności, opodatkowania wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych oraz sporządzenia remanentu likwidacyjnego.
 
ILPP1/443-1085/11-5/BD Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-874/11/AF Stawka podatku obowiązująca dla przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego wiatami.
 
IPPP3/443-993/11-4/KT Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z organizacją imprezy plenerowej.
 
IPPP3/443-1202/11-2/KT Świadczone przez podmiot zagraniczny na rzecz Wnioskodawcy usługi szkoleniowe, mające charakter szkoleń zawodowych, nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane będą podstawową – 23% stawką podatku od towarów i usług. Zatem import tych usług nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.
 
IPPP3/443-1269/11-2/KT Stawka podatku dla produkcji i montażu balustrad schodowych, balkonowych i tarasowych oraz krat okiennych w budynkach i lokalach mieszkalnych.
 
IPPP3/443-838/11-2/KT Wystawianie zbiorczych wewnętrznych faktur korygujących oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie tych faktur.
 
IPPP1/443-1295/11-3/MP Wydanie Uczestnikowi -Asystentowi wybranej z katalogu nagrody rzeczowej, stanowiącej nagrodę w programie lojalnościowym, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1302/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług udzielania pożyczek.
 
ILPP2/443-1302/11-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania.
 
IBPP1/443-1043/11/KW Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych dla zarządców nieruchomości
 
IPPP3/443-1015/11-2/KC w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego z tytułu importu towaru
 
IPPP2/443-941/11-2/KOM Opodatkowanie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej oraz prawo do odliczenia podatku od poniesionych wydatków bez konieczności korekty podatku naliczonego
 
IBPP2/443-1061/10/UH Prawo do odliczenia całego podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie materiałów do budowy zakładu produkcyjnego wznoszonego na gruncie stanowiącym współwłasność małżeńską
 
IBPP2/443-1056/11/ASz opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
IBPP2/443-1055/10/ASz opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
IBPP2/443-1054/11/ASz opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
ITPP2/4441-31/11/RS Zwolnienie od podatku usług szkolenia w zakresie zarządzania projektami oraz egzaminów świadczonych w ramach podwykonawstwa.
 
IBPP2/443-1052/11/ASz opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
IBPP1/443-42/10/ES Sposób rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej sprzedaży numizmatów.
 
IBPP1/443-135/11/BM W zakresie zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia w zakresie BHP.
 
ITPP2/443-273/07/11-S/KT Uznanie sprzedaży działek za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.
 
IBPP1/443-166/11/ES Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych.
 
ITPP3/443-194/09/11-S/JK Przechowywanie dokumentów sprzedaży.

Wskaźniki gospodarcze