Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 marca 2012 r.
 
IBPP4/443-1291/11/AŚ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej
 
IBPP4/443-1269/11/AŚ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z utworzeniem działu RTG
 
IBPP4/443-1268/11/AŚ LGD nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IBPP4/443-1123/11/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na rekultywacji składowiska odpadów
 
IBPP4/443-1044/11/AŚ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową oddziału ratunkowego
 
IBPP2/443-681/11/RSz dostawa wyodrębnionych w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych 8 lokali mieszkalnych i lokalu usługowego
 
IBPP4/443-1308/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP1/443-1569/11/LG Opodatkowanie właściwymi stawkami podatku usług najmu, zużytej wody, zużytej energii oraz wywozu nieczystości dotyczących wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych
 
IPPP2/443-1205/11-4/JO prawo do zwolnienia z podatku VAT wykonując usługę szkolenia
 
ITPP2/443-1/12/AJ Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2-443-1226/11-7/AK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
 
IPPP2-443-1002/11-4/AK Zainteresowanemu na sprzedaż biletów na zajęcia fitness, siłownię, saunę i solarium nie przysługuje uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług
 
ITPP2/443-1171/11/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
IPPP2/443-1228/11-2/KG Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej otrzymanej w formie spadku oraz darowizny
 
IPPP2/443-1344/11-4/KG Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych
 
IPPP3/443-1436/11-2/SM opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy konsorcjum i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1140/11-2/KG Opodatkowanie pobieranych opłat związanych z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego udostępnianie zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym
 
ITPP2/443-1656/11/EB Przedmiotowe usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia lub być opodatkowane stawką obniżoną na podstawie innych przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych zatem podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.
 
IBPP2/443-885/11/BW -w pełnej wysokości podatku naliczonego od wszystkich samochodów i pojazdów samochodowych w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej oraz
-podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodów i pojazdów samochodowych wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej?
 
IBPP1/443-1241/11/AW Czy dostawa opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku
 
IPPP2-443-401/11-2/IZ przejęcie przez Wnioskodawcę, jako jedynego udziałowca likwidowanej spółki prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności budynku, wchodzących w jego skład środków trwałych i innych rzeczy ruchomych, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Wskaźniki gospodarcze