Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 marca 2012 r.
 
IBPP4/443-1120/11/EJ brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na modernizacji zakładu opieki zdrowotnej
 
IBPP1/443-906/11/AW Opodatkowanie sprzedaży gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę zakupionego przez osobę fizyczną w celu wybudowania budynków mieszkalnych pod wynajem
 
IBPP2/443-553/11/ABu Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od paliwa silnikowego, oleju napędowego lub gazu, wykorzystywanego do napędu samochodu osobowego zakupionego przed 1 stycznia 2011r.
 
IBPP4/443-958/11/AŚ Stawka podatku VAT dla usług świadczonych przez Szpital dla osób ze skierowaniem i bez skierowania
 
IBPP4/443-900/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT przy odsprzedaży badań laboratoryjnych i usług sterylizacji narzędzi medycznych
 
IBPP4/443-904/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla transportu sanitarnego
 
IBPP4/443-1072/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie bieżni lekkoatletycznej
 
IBPP4/443-1065/11/AŚ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z rozwojem działu rehabilitacji
 
ITPP2/443-485/11/KT Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży udziału we własności nieruchomości.
 
ITPP2/443-736/11/AF Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-461/11/AF Zakres dokumentacji niezbędnej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
ITPP2/443-492/11/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacją techniczną uzbrojenia w sieć telekomunikacyjną, oświetlenia, sieć wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową, sieć gazową, sieć elektroenergetyczną.
 
ITPP1/443-533/11/KM Zakres ustalenia wysokości obrotu będącego podstawą do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.
 
ITPP2/443-739/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacji systemów ciepłowniczych.
 
ITPP2/443-729/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury terenów służących wypoczynkowi, turystyce i rekreacji.
 
ITPP2/443-1180/11/AK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.
 
IBPP4/443-1741/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
 
IBPP1/443-1586/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń realizowanych w ramach projektu unijnego
 
IBPP1/443-1587/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń realizowanych w ramach projektu unijnego
 
IBPP4/443-1762/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
 
ITPP2/443-1060/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.
 
ITPP2/443-15/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1813/11/AW dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny
 
IBPP4/443-1782/11/AZ brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1771/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu polegającego na wyrównywaniu szans uczniów
 
IBPP4/443-1770/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-1769/11/AŚ LGD nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na rozwoju turystyki rowerowej
 
IBPP4/443-1761/11/MN świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP4/443-1748/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zagospodarowaniem centrum wsi.
 
ITPP2/443-1427/11/PS Stawka podatku obowiązująca do opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 
IBPP4/443-1742/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na dokończeniu budowy krytej pływalni
 
IBPP4/443-1492/11/EJ refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu
 
IBPP4/443-1496/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji seminariów objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP4/443-1519/11/MN Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – to nie on będzie nabywcą towarów i usług.
 
IBPP2/443-1029/11/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług cateringowych
 
IBPP4/443-1662/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP2/443-1040/10/ICz Prawidłowość określenia nabywcy w fakturze VAT dokumentującej otrzymaną zaliczkę z tytułu świadczenia usług o kształcenie.
 
ITPP2/443-1690/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1540/11/IK Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na inną osobę?

Wskaźniki gospodarcze