Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 marca 2012 r.
 
ITPP1/443-893/11/MN Zakres sposobu dokonania rocznej korekty.
 
ITPP2/443-790/11/MD Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do odpłatnych usług szkoleniowych świadczonych na rzecz radców prawnych.
 
ITPP1/443-992a/11/AT Zwolnienie od podatku usług audycji.
 
ITPP2/443-948/11/AD Opodatkowanie czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
 
ITPP1/443-793/11/DM Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów, w tym nagród oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-790/11/AT Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie materiałów do produkcji rolnej oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.
 
ITPP2/443-789/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego stworzenia ośrodka.
 
ITPP2/443-711/11/AW Podstawa opodatkowania czynności wniesienia aportem środków trwałych do spółki z o.o.
 
IBPP4/443-1585/11/EJ Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu.
 
IBPP2/443-1083/10/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki Mercedes-Benz 208D w przypadku braku dokumentów homologacyjnych.
 
IPTPP4/443-11/12-4/OS Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-62/11-6/ALN Czy wystąpi obowiązek ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej?
 
IBPP2/443-1084/10/UH Opodatkowanie usług gastronomicznych PKWiU 55.30.11.
 
IBPP2/443-1085/10/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe oraz zakup paliwa do samochodu ciężarowego.
 
IPTPP4/443-65/11-4/OS W ocenie tut. Organu, w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie wystąpił na drogę sądową, tolerował sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego, inny podmiot korzystał z należącej do niego rzeczy i podjęte działania miały na celu uregulowanie stanu prawnego części nieruchomości. Wobec powyższego „odszkodowanie” z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowi zapłatę za świadczenie wzajemne w postaci świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Usługi te należą do czynności opodatkowanych podatkiem VAT zdefiniowanych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy i winny zostać udokumentowane fakturą VAT.
 
IBPP2/443-1105/10/UH Czy w związku z wydzierżawianiem części działek, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę można zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 12 ust 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 24 grudnia 2009r.
 
IPTPP4/443-93/11-2/BM Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-1111/10/UH Stawka podatku VAT dla okularów korekcyjnych.
 
IPTPP2/443-722/11-8/JS Wnioskodawca dokonując dostawy części gruntu (ok. 30-40 arów) nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalność gospodarczej, to jej zbycie, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze