Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 kwietnia 2012 r.
 
IPPP2/443-1311/11-2/IG Czy jednorazowe wynagrodzenie należne najemcom od Spółki z tytułu czynności opisanych w stanie faktycznym stanowi odpłatność za świadczenie na rzecz Spółki usługi podlegającej opodatkowaniu VAT?Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur otrzymanych od najemców z tytułu czynności opisanych w stanie faktycznym?Czy opisane w stanie faktycznym usługi są usługami związanymi z nieruchomością w rozumieniu. art. 28e ustawy o VAT i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu VAT w miejscu jej położenia?
 
IPPP2/443-17/12-4/KAN/RR Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty.
 
IPPP2/443-3/12-4/AK Możliwość pomniejszania obrotu ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych na podstawie odrębnych wydruków komputerowych.

Wskaźniki gospodarcze