Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 kwietnia 2012 r.
 
ILPP2/443-1515/10/12-S/SJ Czy w przypadku, gdy miejsce postojowe, zgodnie z umową, jest nierozłączną częścią lokalu mieszkalnego, a cena miejsca postojowego jest wliczona w cenę lokalu mieszkalnego to czy podatnik powinien wykazać osobno sprzedaż miejsca postojowego, gdy nie ma ustalonej odrębnej ceny za miejsce postojowe i opodatkować stawką 22%, czy też powinien wykazać sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym i opodatkować całość stawką jaką na chwilę obecną jest ustalona przy sprzedaży mieszkań, czyli 7%?
 
ILPP1/443-772/09/12-S/AI Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy dostawca nie rozliczył podatku w deklaracji VAT.
 
ITPP2/443-1277a/11/AF Miejsce świadczenia i podstawy opodatkowania usługi pośrednictwa w zakupie towarów z kraju trzeciego oraz opodatkowania rekompensaty z tytułu reklamacji towaru.
 
ITPP2/443-1277b/11/AF Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa w zakupie towarów z kraju trzeciego oraz sposobu dokumentowania usługi.
 
IPTPP1/443-48/12-4/MH Czy w związku z realizacją projektu (podatek VAT płacony w cenie zakupowanych do projektu towarów i usług, nie mający związku z czynnościami opodatkowanym), nie przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy na rachunek bankowy?
 
IPTPP4/443-46/12-4/UNR Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-22/12-4/IG Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż efekty tej inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych i Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP1/443-111/12-2/IGo Zwolnienie z podatku VAT świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 
IPPP1/443-255/12-2/IGo Przesłanki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług cateringowych od podwykonawców są spełnione: nabywane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zachodzi wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 
IPPP1/443-177/12-3/IGo Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, zatem stanowisko należało uznać za prawidłowe.
 
IPPP1/443-189/12-2/IGo Wnioskodawca w wyniku sprzedaży należącej do Niego nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT.
 
IPPP1/443-83/12-4/IGo Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania infrastruktury.
 
IPPP1/443-1713/11-4/IGo Wystawianie, przesyłanie, przechowywanie oraz odbieranie faktur VAT w formie elektronicznej.
 
IPPP1/443-14/12-2/IGo Przedmiotowa nieruchomość, nabyta przez osobę fizyczną, nigdy nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, należy uznać, że Wnioskodawca w wyniku sprzedaży należącej do Niego części nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, w konsekwencji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-31/12-2/IGo Stawka podatku VAT na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z garażem oraz lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym lub piwnicą.
 
ITPP2/4440-15/11/AF 1. Czy sprzedaż jednej osobie całego gruntu znajdującego się w C. (składającego się obecnie z wielu działek wydzielonych geodezyjnie) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy sprzedaż pojedynczych, wydzielonych działek składających się na nieruchomość położoną w C. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP3/443-19/11/LG Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 
IBPP2/443-999/11/UH Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
 
ITPP2/443-1407/11/AF Czy przedmiotową nieruchomość można traktować, jako zabudowaną w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie czy Gmina przy sprzedaży przedmiotowej działki korzysta ze zwolnienia od towarów i usług przy dostawie budynków?
 
IPPP2/443-1388/11-3/IZ Spełnione zostały przesłanki uzasadniające zastosowanie zwolnienia dla tej dostawy przedmiotowej budowli, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a zatem zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1787/11/AF Czy gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-1582/11/AF Zakres zwolnienia od podatku usług edukacyjnych.
 
IPPP2/443-1388/11-4/IZ Spełnione zostały przesłanki uzasadniające zastosowania zwolnienia dla tej dostawy przedmiotowych budowli, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a zatem zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 23/11 również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1299/11-2/KT Opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji.
 
ITPP2/443-1522/11/AF Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem usług we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej?
 
IPPP3/443-42/12-2/KT Prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji przez parafię.
 
IPPP3/443-1614/11-2/KT w zakresie uznania dostaw biomasy za sprzedaż o charakterze ciągłym oraz dokumentowania tej sprzedaży w tygodniowym systemie rozliczeniowym
 
IPPP3/443-1530/11-3/KT Posiłki sprzedawane „na wynos” lub zamówione z dostawą do klienta, traktowane jako towar w postaci gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu 10.85.1 PKWiU, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5 %.
 
IPPP1/443-89/12-2/AS możliwość odzyskania podatku VAT w ramach projektu
 
IPPP1/443-1497/11-2/AS możliwość odzyskania podatku VAT w ramach projektu
 
ITPP2/443-1532/11/AF Czy dostawa budynku zwolniona będzie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT?
 
ITPP2/443-1804/11/AF Czy gmina może odliczyć podatek naliczony związany z budową wodociągów, które zostaną oddane w dzierżawe, jaka stawka dla tej usługi
 
ITPP1/443-1223/11/JJ Zakres braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-933/11/JJ Czy w przypadku sprzedaży rolet, żaluzji i moskitier wraz z montażem tych wyrobów w obiektach budownictwa mieszkaniowego (tj. lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych mieszkalnych) może Pan zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8% na całą usługę wraz z wyprodukowanymi elementami stolarki okiennej?
 
IBPP4/443-1802/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP4/443-1810/11/ASz Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1811/11/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z operacją z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „...”.
 
ITPP2/443-1679/11/AF Możliwość odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu.
 
ITPP1/443-1014/11/JJ Dostawa mediów „refakturowana" do lokali mieszkalnych jest zwolniona od podatku, a do lokali użytkowych opodatkowana wg stawki podstawowej.
 
IBPP4/443-1814/11/ASz Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1822/11/UH Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z operacją z zakresu małych projektów.

Wskaźniki gospodarcze