Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 kwietnia 2012 r.
 
IPTPP4/443-108/12-4/BM Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-43/12-3/AK Czy stowarzyszenie KS ma możliwość odliczyć podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-44/12-3/AK Czy KS ma możliwość odliczyć podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-893/11-3/JS miejsce świadczenia usług edukacyjnych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy
 
IPTPP2/443-893/11-2/JS w zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ustawy usług kształcenia zawodowego
 
IPTPP4/443-157/11-4/OS Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w zakresie montażu paneli podłogowych i ściennych w budynkach i lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegać będą opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, bez względu na to, czy przedmiotowe usługi będą świadczone na rzecz osób fizycznych, firm, osób posiadających osobowość prawną.
 
IPTPP1/443-1055/11-4/AK Usługi wykonywane przez Zainteresowanego na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego spełniają definicję samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ITPP2/443-1509/11/EB Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1697/11/BJ Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na docieplaniu budynków wielorodzinnych.
 
IPTPP2/443-88/12-4/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1661/11/BK Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-58/12-4/JN Obowiązek rejestracji jako podatnik podatku VAT i zapłaty podatku z tytułu sprzedaży działki.
 
IPTPP2/443-39/12-6/KW Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-31/12-4/PR Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-75/12-2/EK Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy koprodukcyjnej.
 
IPPP1/443-106/12-4/EK Przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowca majątku likwidacyjnego, który spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-890/11-4/PR Jak wskazał Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie – dojdzie do zbycia przez Sprzedającego, a w konsekwencji do nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 tej ustawy, to taka czynność będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-138/12/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu terminowego projektu w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPPP3/443-235/12-2/RD Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy.
 
ITPP2/443-1651/11/AD Rozliczenie usług świadczonych na rzecz kontrahenta z Niemiec.
 
ITPP2/443-1647/11/AF Opodatkowanie przekazania Gminie jej majątku przez samorządowy zakład budżetowy.
 
ITPP1/443-909/11/JJ Zakres refakturowania usługi pocztowej.
 
ITPP1/443-1631/11/AJ Prawo do zmniejszenia podatku naleznego wynikającego ze sprzedaży leków w danym miesiącu o kwotę udzielonych w tym okresie bonifikat klientom.
 
ITPP1/443-1100/11/JJ Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług przez Urząd Miejski, naliczonego w związku z realizacją inwestycji w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim?
 
ITPP1/443-975/11/JJ Zakres braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu oraz korekty nieodliczonego podatku naliczonego z tytułu zrealizowanej inwestycji.
 
ITPP2/443-1665/11/AF Czy podatnik może dokonać korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem zwrotu zaliczki?
 
ITPP1/443-1023/11/JJ Zakres rozliczania opłat za „media.
 
ITPP2/443-1478/11/AF Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej dokonanej przez Skarb Państwa.
 
ITPP1/443-63/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1433/11/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Wskaźniki gospodarcze