Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 kwietnia 2012 r.
 
ITPP1/443-1047/11/TS Czy Spółka, będąc producentem okien i drzwi z PCV i aluminium, jednocześnie wykonując usługi budowlane, remontowe i modernizacyjne w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym z wykorzystaniem: 1. wyrobów własnych (okien i drzwi z PCV i aluminium), 2. wyrobów własnych i zakupionych (okien i drzwi z PCV i aluminium własnych oraz zakupionych okien drewnianych i drzwi wewnętrznych), 3. wyrobów wyłącznie zakupionych (okien i drzwi o określonej odporności ogniowej, dymoszczelnych, drewnianych i innych zakupionych) – upoważniona jest do stosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT w oparciu o art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1055/11/AJ Czy prawidłowe jest postępowanie polegające na refakturowaniu „mediów” na konsumenta końcowego, z zastosowaniem stawki podatkowej obowiązującej dla danej usługi na podstawie dokumentów pierwotnych?
 
ITPP1/443-1058/11/KM Odliczenie podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rezygnacją ze zwolnienia od podatku, poprzez korektę deklaracji oraz w zakresie opodatkowania sprzedaży maszyn rolniczych.
 
ITPP1/443-1061/11/TS stawka podatku stosowana do robót wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 
ITPP1/443-1069/11/BK Czy prowadząc biuro podatkowe świadczące usługi księgowe, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 69.20.23.0 – „usługi w zakresie księgowości” i jednocześnie nie świadcząc usług doradztwa podatkowego ani innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz spełniając warunek z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy łącznie w 20011 r. kwoty 150.000 zł bez kwoty podatku), od dnia 1 stycznia 2012 r. ma Pani prawo złożyć aktualizację VAT-R i wybrać powrót do zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1075/11/MN Czy w sytuacji nie skorzystania przy nabyciu środka trwałego z przysługującego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (podczas gdy to prawo przysługiwało), w chwili likwidacji działalności gospodarczej jest Pani zobowiązana opodatkować ten środek trwały podatkiem VAT i odprowadzić do urzędu skarbowego?
 
ILPP2/443-109/12-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług zagospodarowania terenu zielonego.
 
ITPP2/443-885/12-S/AJ Zakres obowiązku opodatkowania sprzedaży działek budowlanych.
 
IPPP1/443-1204/11-2/AS Obowiązek podatkowy w przypadku przekazania książek dystrybutorowi przez wydawnictwo w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek.
 
IPPP1/443-1761/11-2/IGo Zatem, należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPPP3/443-1139/11-2/KC w zakresie prawa do odliczenia z otrzymanych faktur zaliczkowych
 
ITPP2/443-1340c/11/EK Obowiązek kontynuacji korekty odliczonego podatku będzie spoczywał na spółce osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia.
 
ITPP2/443-1340d/11/EK Obowiązek kontynuacji korekty podatku naliczonego przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-1321/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1319/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego integracji różnych narodowości w regionie.
 
ITPP2/443-1612/11/EK Zwolnienie od podatku usług prowadzenia punktów kasowych.
 
ITPP2/443-1597/11/MD Opodatkowanie przez nabywcę, usług z dziedziny nauki i edukacji wykonywanych poza terytorium kraju.
 
ITPP2/443-1488/11/AF Opodatkowanie darowizny nieruchomości zabudowanej.

Wskaźniki gospodarcze