Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1047/11/AW Czy w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2011 r. stawek podatku od towarów i usług, prowadzone szkolenia kwalifikują się do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie, czy taka działalność jest zwolniona od podatku?
 
ITPP2/443-1050/11/AW zwolnienie od podatku szkoleń więźniów
 
ITPP2/443-1064/11/EB Czy wydzielona część przedsiębiorstwa łącznie ze znakiem towarowym, w przypadku aportu do innej spółki kapitałowej, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług a transakcja ta, zgodnie z art. 6 pkt ustawy, nie będzie opodatkowana podatkiem?
 
ITPP2/443-1121/11/EK stawka podatku obowiązująca przy obciążaniu najemców kosztami mediów
 
ITPP1/443-1017/11/DM Czy u Wnioskodawcy świadczącego usługi bytowe, należy prowadzić ewidencję za pomocą kasy rejestrującej?
 
ITPP1/443-1009/11/KM Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca może nadal korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1000/11/MN Opodatkowanie pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny.
 
ITPP1/443-999/11/MN Skoro przedmiotem transakcji będzie wyłącznie dostawa gruntu (nakłady na wybudowanie budynku ponieśli dzierżawcy), czy prawidłowe jest stanowisko, że za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy uznać wyłącznie wartość gruntu, pomijając wartość pawilonu handlowego. W przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. pytanie, czy dostawa gruntu zabudowanego pawilonem handlowym może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a)?
 
ITPP1/443-960/11/DM Stawka podatku - usługi związane z kulturą, polegające na wystawianiu spektakli teatralnych.
 
ITPP1/443-988/11/KM prawidłowość ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulaca wartości współczynnika struktury sprzedaży zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy
 
ITPP1/443-987/11/MN zwolnienie od podatku czynności dostawy lokalu użytkowego.
 
ITPP2/443-1009/11/AK Czynność nieodpłatnego wydania nakładów inwestycyjnych poniesionych na dzierżawionej nieruchomości nie może być uznane za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-895/11/AT Czy usługi pomocnicze związane z wstępną likwidacją szkód korzystają ze zwolnienia od VAT?
 
ITPP2/443-869/11/AW Miejsca świadczenia i opodatkowania wykonanych robót budowlanych.
 
ITPP2/443-1799/11/EB Zwolnienie od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
ITPP1/443-172/12/AP Zakres prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektów.
 
ILPP1/443-90/11/12-S1/MK Czy sprzedaż działki podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP1/443-1537/11-2/AS możliwość zastosowania zwolnienia dla usługi w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości funduszy
 
IPPP2/443-198/12-2/MM 1.Czy Wnioskodawca w zakresie wyżej opisanej działalności (usług reklamowych) może korzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. 2011 Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do kwoty 150 000 zł w roku podatkowym?2.Czy prawidłowym postępowaniem będzie wystawianie rachunku na wykonanie (wyżej opisane) usługi reklamowe?
 
IPTPP4/443-84/12-4/BM Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu pożarniczego (dofinansowanie z WFOŚiGW).
 
IPTPP2/443-29/12-4/JS Wnioskodawca z tytułu dokonanej w lipcu 2011 r. dostawy przedmiotowej działki stał się podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Zatem sprzedaż tej działki podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany powinien zapłacić podatek VAT od sprzedanej działki oraz wykazać w deklaracji VAT-7 za lipiec 2011 r.

Wskaźniki gospodarcze