Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 maja 2012 r.
 
IPPP3/443-1098/11-9/JF usługi kształcenia zawodowego finansowane w części co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych podlegają zwolnieniu od podatku i Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-1098/11-6/JF usługi kształcenia zawodowego w zakresie dofinansowania nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2, w zakresie wkładu własnego podlegają opodatkowaniu stawką 23% i Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-1098/11-4/JF usługi kształcenia zawodowego nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 i Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-145/12-2/IGo Usługa udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
 
IPPP1/443-145/12-3/IGo Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie udzielenia pożyczki nie spełniają wymagań do uznania ich jako czynności dokonywane sporadycznie; w związku z tym zgodnie z przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, kwoty należne z tytułu udzielonych pożyczek należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3.
 
IBPP3/443-68/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-79/12/AŚ Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług (robót) na rzecz budynków mieszkalnych
 
IBPP3/443-83/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-84/12/AŚ Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi
 
IBPP3/443-101/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-111/12/MN w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie świadczyć usługi za które opłata parkingowa będzie dokonywana przez klientów przy użyciu automatycznych urządzeń parkingowych tj. przy użyciu urządzeń (w tym wydających bilety) obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach lub innej formie (bezgotówkowej – karta bankowa), a nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011r. i jednocześnie z prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego dotyczących ww. czynności, na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 40 załącznika do ww. rozporządzenia.
 
IBPP3/443-119/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy sportowo-kulturalnej
 
IBPP3/443-130/12/KG Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową ulicy
 
IBPP3/443-131/12/KG Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową ulicy
 
IBPP3/443-153/12/AŚ OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na remoncie podestu przy remizie
 
IBPP3/443-155/12/AŚ Klub sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na remoncie pomieszczeń świetlicy
 
IBPP3/443-193/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przepustu wodnego przez niezarejestrowanego podatnika podatku VAT

Wskaźniki gospodarcze