Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 maja 2012 r.
 
ITPP2/443-817b/11/AP Stawka podatku obowiązującej przy odsprzedaży nieruchomości.
 
ITPP1/443-965/11/AJ Czy „otwierając” ponownie działalność podatnik był zobowiązany do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 
ITPP1/443-1044/11/DM W sytuacji, gdy przedmiot aportu w momencie dokonania czynności posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji zamierzona czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.
 
ITPP2/443-1001/11/AJ Zwolnienie od podatku.
 
ITPP2/443-1247a/11/RS Prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu finansowanego z środków UE.
 
ITPP2/443-1103/11/MS Czy przejęcie - przeniesienie własności nieruchomości zabudowanych budynkami przez Wnioskodawcę w sposób opisany stanem faktycznym sprawy podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1096/11/MD Stawka podatku właściwa dla czynności instalacji (montażu) węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych.
 
ITPP3/443-123/10/12-S/JK Zakres wystawiania, przesyłania faktur oraz przechowywania kopii faktur.
 
IBPP3/443-99/11/JP zwolnienie z podatku VAT usługi badań wraz z wydaniem zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
 
ILPP2/443-1377/10/12-S/MR 1. Czy osoba fizyczna odsprzedająca część terenu w postaci działek przeznaczonych pod zabudowę, które powstały przez podział jednego gruntu ornego, pochodzącego z jej majątku osobistego, zakupionego nie w celu dalszej odsprzedaży, zobowiązana jest do odprowadzania podatku od towarów i usług VAT?
2. Czy osoba fizyczna odsprzedająca udział w części wyżej opisanego terenu w postaci ułamkowego udziału w działce przeznaczonej na drogę, nabywcom działek przeznaczonych pod zabudowę, zobowiązana jest do odprowadzania podatku VAT?
3. Czy osoba fizyczna nieodpłatnie przekazująca gminie część wyżej opisanego terenu w postaci działek przeznaczonych pod nową drogę gminną, zobowiązana jest do odprowadzania podatku VAT?
 
IBPP2/443-30/12/IK w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem.
 
IPPP3/443-1230/11-2/LK Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług marketingowych
 
IPPP3/443-1401/11-2/MK Miejsca świadczenia organizowania konferencji tematycznych
 
IPPP1/443-1504/11-6/PR Określenie właściwej stawki oraz zwolnienia dla szeroko rozumianych usług kulturalnych wykonywanych w ramach spółki cywilnej, w której jednym ze wspólników jest twórca, artysta wykonawca w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
IPPP3/443-1277/11-2/MK Usługi kompleksowe do usług oczyszczania ścieków i dostawy wody
 
ILPP2/443-2059/10/12-S/JK Odliczenie podatku VAT.
 
IPPP2/443-1412/11-2/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o wskazany klucz powierzchniowy
 
IPPP1/443-1540/11-2/AP Czy w przypadku, gdy X nie jest w stanie, przyporządkować kwot podatku VAT naliczonego do czynności w stosunku do których przysługuje mu prawo do jego odliczenia i niedających takiego prawa, to powinno rozliczać podatek VAT naliczony przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży (dalej: „WSS”), o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, a gdy jest w stanie przyporządkować kwoty podatku VAT naliczonego do czynności, w odniesieniu do których przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, to X powinno dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach tzw. „bezpośredniej alokacji”, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-1572/11-2/PR opodatkowanie sprzedaży Zasileń kont prepaid za pośrednictwem bankomatów oraz określenia podstawy opodatkowania z tego tytułu
 
IPPP1/443-1400/11-2/AS uznanie zbywanych składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych składników
 
IPPP1/443-1337/11-4/PR określenie podstawy opodatkowania dla transakcji dokonywanych w ramach działalności bankowej.
 
IPPP1/443-1585/11-4/AW ustalenie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży
 
IPPP3/443-1350/11-2/JK opodatkowanie towarów przekazywanych w ramach świadczonej usługi marketingowej
 
IPPP3/443-88/12-2/JK obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu przyjęcia darowizny
 
ITPP1/443-1530a/11/IK Określenie stawki podatku dla dostawy sprzętu komputerowego.
 
IBPP1/443-1138/11/ES Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
 
IPPP3/443-30/12-2/JK określenie miejsca świadczenia usługi udzielenia pożyczki na rzecz podmiotu zagranicznego
 
IBPP1/443-1226/11/ES Zwolnienia od podatku VAT wynajmu pomieszczeń na rzecz jednostki budżetowej.
 
IPPP3/443-66/09/11-5/S/JK Dokumentowanie opłat za media dostarczane do lokalu mieszkalnego
 
IBPP1/443-1237/10/MS Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania nieruchomościami.
 
IBPP1/443-1246/10/MS Opodatkowanie sprzedaży budynku przemysłowego (produkcyjnego) i budynku magazynowego oraz praw użytkowania wieczystego gruntów na których te budynki są posadowione.
 
IBPP1/443-1247/11/ES Czy udzielenie kupującemu bonusu będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, czy jest to czynność neutralna podatkowo podlegająca udokumentowaniu notą księgową wystawioną przez odbiorcę?
 
IBPP1/443-1253/10/MS Prawidłowość wystawienia faktury VAT w związku z przejęciem przez Skarb Państwa nieruchomości za odszkodowaniem.
 
ITPP1/443-1530b/11/IK Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% przy dostawie laptopów.
 
ITPP1/443-1698a/11/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
 
ITPP2/443-905/09/12-S/PS Preferencyjna stawka podatku obowiązująca przy dostawie sprzętu pożarniczego na rzecz Gminy.
 
ITPP1/443-1698b/11/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów na rzecz najemców.
 
ITPP1/443-156/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku.
 
ITPP1/443-1281/11/AJ Czy Spółka może wystawić kontrahentowi jedną fakturę VAT na koniec miesiąca, dokumentującą wiele dostaw zrealizowanych w ciągu danego miesiąca?

Wskaźniki gospodarcze