Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 czerwca 2012 r.
 
ITPP1/443-673/10/MS Czy odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-607d/10/MN Zastosowanie zwolnienia do usług Cash-poolingu.
 
ITPP2/443-844/10/MD Uwzględnienie w podstawie opodatkowania z tytułu importu towarów wartości usługi transportowej nabytej od kontrahenta z Wysp Marshalla oraz prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z dokumentu SAD.
 
ITPP1/443-23/11/AP Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla zimnej wody pobieranej w ramach opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych i garaży oraz jaka stawka podatku obowiązuje dla pozostałych pozycji opłat?
 
ITPP2/443-76/11/PS Brak możliwości dokumentowania świadczonych usług „zbiorczą” fakturą.
 
ITPP2/443-226/11/AF Usługi ubezpieczeniowe.
 
ITPP2/443-145/11/AJ Stawka podatku przy dostawie nieruchomości składającej się z działek niezabudowanych i zabudowanych.
 
ITPP2/443-298/11/AD Opodatkowanie usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-327a/11/DM Moment powstania obowiązku podatkowego oraz fakturowanie świadczonych czynności.
 
ITPP2/443-480/11/AD Opodatkowanie wpłat (zadatku oraz rat) otrzymanych przez najemcę na poczet ceny lokalu mieszkalnego.
 
ITPP2/443-753/11/MD Stawka podatku właściwa dla opłat rocznych pobieranych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 
ITPP2/443-981/11/AF Opodatkowanie czynności.
 
ITPP2/443-670/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego funkcjonowania lokalnej grupy działania.
 
ITPP2/443-1153/11/RS Prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanych dotacją.
 
IBPP3/443-145/12/MN przedmiotowa dotacja nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-125/12/JP prawa do odliczenia podatku VAT bądź otrzymania zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
IBPP3/443-144/12/JP opodatkowanie podatkiem VAT dofinansowania uzyskanego z Agencji Rynku Rolnego
 
IPTPP4/443-113/12-4/OS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu ,ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie dysponuje wystawionymi na Niego fakturami zakupu.
 
IPTPP4/443-258/12-3/OS Czy zostało poprawnie założone, że Województwo nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 
IPTPP2/443-192/12-2/JN Zastosowanie stawki podstawowej podatku VAT dla usług transportu towarów importowanych.
 
IPTPP2/443-183/12-2/JN Opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na udostępnianiu na podstawie umowy użyczenia lub nieodpłatnej dzierżawy zestawów multimedialnych wspierających sprzedaż.
 
IPTPP2/443-183/12-3/JN Opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na udostępnianiu na podstawie umowy użyczenia lub nieodpłatnej dzierżawy zestawów multimedialnych wspierających sprzedaż.
 
IPTPP4/443-152/12-2/UNR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-149/12-4/JN Uznanie czynności sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek za dokonaną w ramach działalności gospodarczej i opodatkowanie tej czynności podatkiem VAT.
 
IPTPP4/443-138/12-6/OS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w postaci zwrotu podatku w związku z realizacją projektu, ponieważ realizacja projektu nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-136/12-6/OS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w postaci zwrotu podatku w związku z realizacją projektu, ponieważ realizacja projektu nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-306/12-5/AW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne technologie ...”ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP3/443-20/12-10/RD 1.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 18?2.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 18 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-6/RD 1 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 14?
2 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 14 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-7/RD 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 15?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 15 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-13/RD 1 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 21?
2 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 21 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-12/RD 1.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 20?2.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 20 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-14/RD 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 22?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 22 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-11/RD 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 19?2. y prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 19 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-16/RD 1.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 24?2.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 24 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-20/12-5/RD 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 13?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 13 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-1404/11-2/IG Czy w sytuacji gdy Kontrahent finansuje wynagrodzenie Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe świadczone w ramach realizacji Projektu co najmniej w 70% z dotacji, usługi te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego?
 
IPPP3/443-20/12-8/RD 1 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 16?2 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 16 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-1222/11-2/JO Wnioskodawczyni, posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych na jej rzecz
 
IPPP3/443-1373/11-4/JK właściwa stawka dla usługi budowlano-montażowej kominów grzewczych lub pieców wolnostojących wraz z materiałem w budynkach mieszkalnych - stawka 8%
 
IPPP1-443-1399/11-2/EK Uznanie zbywanych składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
IPPP3/443-230/12-2/JK Miejsce świadczenia usług prac geologicznych
 
IPPP3/443-168/12-2/JK Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla usługi remontu statku
 
IPPP3/443-391/12-3/BH Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, które nie zostały odebrane przez klientów Wnioskodawcy na Ukrainie, i które to zostaną z powrotem przewiezione na terytorium Polski, powstanie w sytuacji zaistnienia długu celnego, z chwilą jego powstania.
 
IPPP3/443-421/12-2/BH Wnioskodawca ma prawo do zastosowania art. 28b ustawy o VAT, ponieważ kontrahent z Wielkiej Brytanii spełnia definicję podatnika, o której mowa w art. 28a pkt 1 lit. a) ustawy.
 
IPPP3/443-475/12-2/BH Nieodpłatna usługa, wykonywana w związku z działalnością przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-464/12-2/BH Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP3/443-488/12-2/BH przekazanie przez Niego towarów do utylizacji nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-340/12-4/BH Planowana sprzedaż części udziału w lokalu, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy - o ile Strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy,
 
IPPP1/443-161/12-2/EK Opodatkowanie usług realizowanych w ramach umów faktoringu
 
IPPP1/443-219/12-2/EK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych.

Wskaźniki gospodarcze