Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 czerwca 2012 r.
 
IBPP4/443-1866/11/MN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu z wyłączeniem modułu służącego do realizowania czynności związanych z zawieraniem umów wieczystego użytkowania, dzierżaw, użytkowania, najmu nieruchomości gruntowych.
Natomiast będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu dotyczącego budowy modułu w części w jakiej moduł ten będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
ITPP1/443-1603/11/JJ Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
IPPP3/443-416/12-2/RD 1.Czy przy założeniu, że Urząd Statystyczny potwierdzi klasyfikację Produktów do grupowania: „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” (PKWiU 10.71.12.0) oraz w związku z tym, że oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami data minimalnej trwałości Produktów nie przekracza 45 dni, Produkty mieszczą się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT?2.Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone w pytaniu nr 1, Spółka będzie miała prawo stosować do dostawy Produktów obniżoną stawkę VAT określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-259/12-2/PR opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych.
 
IPPP3/443-1453/11-2/JF Dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, natomiast zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, zwolnieniem od podatku objęte jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się budynki i budowle.
 
IPPP3/443-1306/11-2/JF Czy usługi wymiany walut realizowane na podstawie projektu umowy stanowią usługę w rozumieniu ustawy o VAT, a świadczącym usługę jest wyłącznie kontrahent? Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT z tytułu usługi świadczonej przez kontrahenta, a w konsekwencji czy Wnioskodawca będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług? W przypadku uznania, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług, w jaki sposób kontrahent powinien ustalić podstawę opodatkowania w sytuacji, gdy:w związku z usługą wymiany walut nie jest należne dodatkowe wynagrodzenie (np. w formie prowizji), w związku z usługą wymiany walut jest należne dodatkowe wynagrodzenie (np. w formie prowizji)?W przypadku uznania, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług, w jaki sposób powinien ustalić moment powstania obowiązku podatkowego? W przypadku uznania, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług, w jaki sposób powinien ustalić stawkę podatku VAT? W przypadku uznania, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług, czy obrót z tytułu usług świadczonych przez kontrahenta, dla których podatnikiem jest nabywca powinien być uwzględniany przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
 
IBPP4/443-10/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług hotelowych i związanych z infrastrukturą kolejową.

Wskaźniki gospodarcze