Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 lipca 2012 r.
 
ILPP2/443-1643/11-4/AD Czy Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z przedmiotem aportu?
Czy w przypadku, gdy Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w momencie nabycia składników majątku stanowiących przedmiot aportu możliwe było zastosowanie korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT i dokonanie proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano wniesienia danego składnika majątkowego aportem do P.?
 
IPPP2/443-1143/11-4/MM refakturowanie mediów oraz moment powstania obowiązku podatkowego
 
ITPP1/443-1665/11/TS Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
IPPP3/443-1358/11-2/LK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 
IPPP2/443-1380/11-2/JW Majątek, który zostanie wydany jedynemu udziałowcowi w związku z likwidacją Spółki, stanowi przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.Planowane wydanie majątku likwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa na rzecz jedynego udziałowca stanowić będzie czynność niepodlegającą ustawie o VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-438/12-2/AW Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów jako użytek rolny
 
IPPP1/443-272/12-2/JL W związku z uczestnictwem w Systemie Cash-poolingu Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze