Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 lipca 2012 r.
 
IPPP3/443-1475/11-4/KC W zakresie opodatkowania premii pieniężnych otrzymywanych za świadczenie usług, miejsca świadczenia oraz sposobu ich dokumentowania
 
IPTPP1/443-277/12-4/AK Czy Spółka ma możliwość odzyskanie podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP4/443-160/12-7/UNR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-312/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP1/443-284/12-5/MW Czy od poniesionych kosztów związanych z usługami doradczymi finansowanych z dotacji pozyskanej przez Wnioskodawcę i z wkładu własnego klienta korzystającego z usług można odliczyć podatek naliczony od podatku należnego?
 
IPTPP1/443-284/12-4/MW Czy od poniesionych kosztów związanych z bezpłatnymi dla klienta usługami informacyjnymi finansowanymi w 100% z dotacji pozyskanej przez Wnioskodawcę można odliczyć podatek naliczony od podatku należnego?
 
IPTPP1/443-284/12-3/MW Czy dotacja otrzymana przez Agencję Rozwoju... S. A. na realizację projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-284/12-2/MW Czy wkład własny klienta usługi doradczej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu i stanowi obrót określony jako wartość netto faktury VAT do wystawienia, który należy powiększyć o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%?
 
IPTPP1/443-260/12-4/IG 1.Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT z faktur na zakupy ciastek, owoców i cukierków?
2.Czy przedsiębiorca ma obowiązek wykazania VAT należnego od tych faktur?
 
IPTPP4/443-182/12-6/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-287/12-6/MH Czy Stowarzyszenie ponosząc w 2012 roku koszty realizacji zadania pn. „...”, ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP1/443-286/12-6/MH Czy Stowarzyszenie ponosząc w 2012 roku koszty realizacji zadania pn. „...”, ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP1/443-249/12-5/MW Czy Gmina w związku z przejęciem środków trwałych powinna dokonać korekty VAT od tych środków i dokonać zwrotu podatku naliczonego?
 
IPTPP1/443-498/12-3/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług związanego z projektem zakupu urządzeń rehabilitacyjnych?
 
IPPP3/443-253/12-2/KT Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług: wykrawania mięsa, mrożenia i przechowywania oraz obsługi biurowej.
 
IPPP3/443-291/12-3/KT Opodatkowanie dostawy towarów ze składu celnego do państw trzecich - eksport bezpośredni towarów z zastosowaniem stawki podatku 0%.
 
IPPP3/443-301/12-2/KT Przekazanie majątku przedsiębiorstwa jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu oraz obowiązek dokonania korekty podatku
 
IPPP3/443-234/12-4/KT Stałe miejsce prowadzenia działalności oraz miejsce opodatkowania dostawy towaru z montażem.
 
IPPP1/443-376/12-2/AW zwolnienie do podatku usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładu ubezpieczeń (stawka 23%)
 
IPPP1/443-333/12-2/AW Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych zawartych w tej krwi
 
IPPP2/443-460/12-2/MM Sama wymiana pieniędzy na punkty nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzyma w związku z odpłatnym przekazaniem tych punktów swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-334/12-2/LK Miejsce świadczenia dla nabycia usług magazynowych
 
IPPP3/443-119/12-4/LK Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy tych towarów na rzecz kontrahenta z Ukrainy stawki podatku oraz posiadania odpowiednich dokumentów dla przedmiotowych transakcji, a także wskazania momentu obowiązku podatkowego z tytułu tych transakcji.
 
IPPP3/443-431/12-2/MPe W zakresie opodatkowania nabywanej nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1123/09/12-5/S/MPe W zakresie przechowywania kopii faktur VAT
 
IPPP3/443-337/12-2/MPe W zakresie określenia stawki podatku, miejsca świadczenia usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych i nabywanych usług transportu wykonanego poza terytorium Unii Europejskiej
 
ITPP1/443-936/10/11-S/JJ Zakres opodatkowania usług organizacji kolonii i obozów.
 
IPPP2/443-338/12-4/AO Czy Wnioskodawca wystawiając fakturę za ww. usługi ze stawką 8% postępuje prawidłowo, czy też usługi te świadczone na rzecz Gminy powinny być zwolnione od podatku VAT?
 
ITPP2/443-844/11/12-S/AW Stawka podatku obowiązująca do dostawy działki.
 
IPPP2/443-322/12-4/AO Należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych na rzecz ich współużytkowników wieczystych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości, będąca w istocie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu nie może być traktowana jako ponowna dostawa tego samego towaru bowiem nie spełnia dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem do ceny sprzedaży przedmiotowych nieruchomości na rzecz ich współużytkowników wieczystych nie należy doliczać podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-243/11-5/12-S/BM Wnioskodawca z tytułu wykonywanych czynności jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jednakże nie należy tego wywodzić z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.Do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania preferencyjna stawka.

Wskaźniki gospodarcze