Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 lipca 2012 r.
 
IPTPP1/443-197/12-6/AK Czy jako podmiot gospodarczy (biuro turystyczne) nie będący ZOZ-em organizując turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych rozliczając się na zasadach ogólnych Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z VAT ?
 
IPTPP1/443-197/12-7/AK Czy jako podmiot gospodarczy nie będący ZOZ-em organizując turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych Wnioskodawca prawidłowo ustala podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-468/12-7/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji.
 
IPTPP2/443-279/12-4/JS sprzedaż przedmiotowej kamienicy wraz z gruntem, na którym jest ona posadowiona będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy
 
IPTPP4/443-386/12-4/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 
IPTPP1/443-355/12-2/MH Czy prawidłowym jest wykonywanie usługi montażu rolet zewnętrznych aluminiowych ze stawką VAT 8% w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych PKOB 111, 112 spełniających warunki dla społecznego programu mieszkaniowego?
 
IPTPP4/443-217/12-4/BM Odliczenie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-377/12-4/BH Wspólnota ma prawo do odliczenia podatku tylko w zakresie w jakim zakupy dotyczą wynajmowanej powierzchni budynku
 
IPPP3/443-406/12-4/BH Sprzedając działki Wnioskodawca będzie uznany za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy
 
IPPP2/443-556/12-2/BH W związku ze sprzedażą działek Wnioskodawca nie będzie uznany za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy
 
IPPP1/443-316/12-2/AP Czy faktury wysłane w opisany sposób, czyli zabezpieczone tylko elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, spełniają warunek autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.?
 
IPPP1/443-440/12-2/IGo Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów zarządu w całości, tj. kiedy dane zakupy wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu w sytuacji, kiedy nie ma ona możliwości przypisania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności.
 
IPPP2/443-836/11-5/AK Usługi w zakresie organizacji sprzedaży pakietów turystycznych, w skład których wchodzić będą bilety wstępu na I, bilet lotniczy, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie miast i zabytków oraz towarzyszące transfery, pozwala na stwierdzenie, iż usługi te będą stanowiły usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.- gdy przedmiotem dostawy będą biletu wstępu na I w L w 2012r. Spółka, w oparciu o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 cyt. ustawy oraz poz. 185 załącznika do tej ustawy, winna stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Wskaźniki gospodarcze