Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 lipca 2012 r.
 
ITPP2/443-681/11/12-S/AD Sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-283/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem munduru górniczego.
 
ITPP2/443-1444/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
ITPP2/443-285/12/RS Czy zbycie udziałów w NZOZ podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1489/11/AJ Prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-276/12/KM Brak opodatkowania kosztów poniesionych z tytułu świadczonej usługi biegłego sądowego.
 
ITPP1/443-1404/11/BK Stawki podatku obowiązujące dla usługi, polegającej na rozbiórce budynków mieszkalno-usługowych o przeważającej powierzchni mieszkalnej.
 
ITPP2/443-273/12/RS Wydanie towaru w ramach reklamacji nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-1281/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy dróg publicznych.
 
ITPP2/443-227/12/EK Prawo do dokonania korekty nieodliczonej części podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-328/12/JP prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na budowie centrum innowacji
 
IBPP3/443-335/12/JP prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji ośrodka zdrowia
 
IBPP1/443-295/12/AW Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-296/12/AW Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-1226/11/W Uznanie czy zakup weksla od emitenta i późniejsza jego odsprzedaż wystawcy za kwotę powiększoną o odsetki w stanie prawnym obowiązującym zarówno w 2010 roku i 2011 roku jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1518/11/AW Opodatkowanie zbycia udziału w działce/działkach.
 
IBPP1/443-309/12/LSz Zwolnienie od podatku VAT szkoleń i kursów specjalistycznych prowadzonych dla lekarzy stomatologów
 
IBPP1/443-1238/11/MS czy wszystkie usługi informatyczne oraz związane z nimi dostawy towarów, wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych umów, należy traktować każdorazowo jako jedną kompleksową usługę informatyczną, niezależnie odtego czy faktura VAT dokumentująca jej wykonanie wskazywać będzie jedną pozycję „Usługi informatyczne” czy też specyfikować będzie poszczególne usługi informatyczne oraz związane z nimi dostawy towarów.
 
IBPP1/443-1237/11/MS czy wszystkie usługi informatyczne oraz związane z nimi dostawy towarów, wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych umów, należy traktować każdorazowo jako jedną kompleksową usługę informatyczną, w przypadku której obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi.
 
IBPP4/443-1803/11/ASz Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług dostępu do Internetu oraz usług telefonii PKWiU 61.20.
 
IBPP2/443-69/12/AB Opodatkowanie dostawy mediów pozostających w związku z najmem nieruchomości przeznaczonych na cele działalności gospodarczej.
 
IBPP2/443-185/11/AB Korekty podatku naliczonego w związku z przeprowadzonymi ulepszeniami budynku.
 
IBPP2/443-234/12/IK Określenie miejsca świadczenia usług magazynowania.
 
IBPP2/443-244/12/IK Stawka podatku dla sprzedaży biletu wstępu do parku rozrywki w ramach, którego można korzystać z obiektów i atrakcji znajdujących się na terenie parku.
 
IBPP2/443-284/12/IK Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności.
 
IBPP3/443-1175/11/IK korekta podatku naliczonego w związku powstaniem niedoborów
 
IBPP2/443-304/12/IK Określenie miejsca świadczenia usług oraz wystawiania faktur.
 
IPPP2/443-149/12-6/MM Czy jest prawidłowa stosowana przez Spółkę zasada polegająca na:- opodatkowaniu podatkiem VAT należnym nieodpłatnie przekazywanych towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT), za wyjątkiem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości (art. 7 ust. 3 ustawy VAT);- odliczaniu podatku VAT naliczonego od towarów przekazywanych nieodpłatnie na potrzeby reprezentacji i reklamy (art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy VAT)?
 
IPPP2/443-1170/11-2/KAN obniżenie podatku należnego o wartość udzielonej bonifikaty
 
IPPP3/443-251/12-2/LK opodatkowanie zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 
IPPP2/443-392/12-2/MM zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
 
IBPP3/443-234/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-267/12/UH Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją koncertów muzyki polskiej.
 
IBPP3/443-188/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-173/12/UH Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-180/12/AŚ LGD nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku dotacją na funkcjonowanie.
 
IBPP3/443-222/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.
 
IBPP3/443-289/12/AŚ LGD nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku dofinansowaniem na funkcjonowanie.

Wskaźniki gospodarcze