Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 września 2012 r.
 
IBPP3/443-565/12/JP Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacja projektu polegającego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej.
 
IPPP1/443-374/12-2/AS Czy Spółka jest uprawniona do stosowania do sprzedaży zestawów dekoder SD plus karta startowa jednolitej stawki podatku, właściwej dla usług telewizji?
 
IPPP1/443-424/12-2/AS Czy Spółka prawidłowo określa obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w miesiącu wystawienia faktur (refaktur) na najemców lokali, tytułem zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne i inne media?
 
IPPP1/443-393/12-2/AS Należy wskazać, iż Wnioskodawca nie ma prawa stosować 8% stawki podatku VAT dla dostawy produkowanych wyrobów: groszku ptysiowego, słomki ptysiowej zdobionej cukrem, słomki ptysiowej w polewie czekoladowej - sklasyfikowanych w PKWiU w grupie 10.72.19.0, zatem ich dostawa podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.
 
IBPP3/443-593/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach projektu polegającego na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej regionu.
 
IBPP3/443-595/10/DG W przypadku zawyżenia podstawy opodatkowania w imporcie towarów:
a. W jakim terminie i w jakiej wysokości Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy w zgłoszeniu celnym nastąpiło zawyżenie podstawy opodatkowania z powodu:
- niedoboru towaru,
- zawyżenia ceny towaru?
b. Jaki skutek w zakresie prawa i terminu do odliczenia podatku naliczonego wywoła wystawienie faktury korygującej przez dostawcę i lub decyzji naczelnika urzędu celnego powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania?
c. Czy Spółka zobowiązana jest do rozliczenia w deklaracji VAT podatku należnego wynikającego ze zgłoszenia celnego (od zawyżonej podstawy opodatkowania) czy od prawidłowej podstawy opodatkowania z tytułu import towarów. W jakim terminie Spółka zobowiązana jest do wykazania podatku należnego?
 
ITPP1/443-1156/11/BK Zakres zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników Szkoły.
 
IPPP1/443-379/12-2/AS Stwierdzić należy, że środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł, które są wykorzystywane do działalności opodatkowanej i zwolnionej, w związku z czym dokonano odliczenia wskaźnikiem proporcji, a następnie nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w całości do działalności opodatkowanej, bądź zwolnionej, podlegają rocznej korekcie dokonywanej po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania na podstawie art. 91 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy.
 
IBPP3/443-69/11/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-113/12/AŚ Opodatkowanie czynności przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy w zamian za zaległości podatkowe.
 
ITPP2/443-1275/11/AF Zakres prawa do odzyskania podatku naliczonego, związanego z realizacją operacji Międzygminny Turniej Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej.
 
IBPP3/443-143/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-628/12/LŻ Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związku z realizacją projektu – wydanie książki.
 
IPPP3/443-328/12-2/MPe W zakresie nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów o małej wartości
 
IBPP3/443-146/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-149/12/ASz obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-1161/11/AW Stawka podatku mającej zastosowanie do transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
IBPP3/443-34/12/AZ przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – spółki z o.o. nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-118/10/ASz Uznanie czy sprzedaży składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia jej z opodatkowania oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1237/11/AP Zakres stawki podatku obowiązującej dla montażu trwałej zabudowy wnękowej i kuchennej.
 
ITPP1/443-1232/11/TS Opodatkowanie sprzedaży gotowych posiłków z przyczepy gastronomicznej.
 
ITPP2/443-1199/11/AK Możliwości skorzystania ze szczególnej procedury określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług przy dokonywaniu sprzedaży gołębi pocztowych.
 
ITPP2/443-1218/11/MD Zasadność zastosowania zwolnienia do świadczonych usług szkoleniowych.

Wskaźniki gospodarcze