Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 września 2012 r.
 
ITPP1/443-550/12/BJ Sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 
IBPP2/443-93/12/KO W zakresie sukcesji dotyczącej umowy cesji leasingu i prawa do odliczenia przez nowozawiązaną spółkę komandytową pełnej kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) leasingowej dotyczącej samochodów.
 
IPPP2/443-188/12-3/IG 1. Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Spółka do sprzedaży usług w części dotyczącej usług projektowych (wraz z przeniesieniem praw autorskich), które wykonywane były na podstawie i w związku z umową zlecającą kompleksowe roboty budowlane modernizacyjne budynków koszarowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektu Budowlano - Wykonawczego w określonym w tej umowie zakresie :8% czy 23% ?2. Czy wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży usług projektowych jest uzależnione od zakresu zadań zleconych w ramach jednaj umowy, tj. czy zachodzą różnice pomiędzy wykonaniem usług projektowych w ramach umowy obejmującej kompleksowe prace modernizacyjne obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji Projektów Budowlano - Wykonawczych, a realizacją usług projektowych na podstawie odrębnych umów?
 
IPPP1/443-687/12-2/AW prawo do odliczenia podatku VAT – projekt nie zw. ze sprzedażą opodatkowaną
 
IPPP1/443-384/12-4/AW odliczenia podatku w zw. z nabyciem składników majątkowych, zbycie wierzytelności
 
IPPP3/443-192/12-2/LK zastosowanie stawki podatku 0% dla dostawy wskaźników laserowych/podświetlaczy celów wraz z akcesoriami oraz wskaźników celów z akcesoriami na rzecz organizacji międzynarodowych
 
IPPP3/443-476/12-2/KC W zakresie uznania transakcji dostawy towarów dla kontrahenta z Rosji za eksport pośredni, na podstawie łotewskich dokumentów celnych.
 
IPPP2/443-461/12-2/RR Rozliczenie należności otrzymanych przez Gminę od Starostwa w związku z dzierżawą obwodów łowieckich
 
IPPP2/443-213/11-4/JW Wnioskodawca na przedmiotową sprzedaż nieruchomości gruntowej działki xx, powinien wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnioną, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1387/11-6/JF wieczyste użytkowanie, zwolnienie dla dostawy gruntu zabudowanego budynkami i budowlami
 
IPPP3/443-1070/11-2/LK określenie miejsca świadczenia dla usług lotniskowych
 
IPPP2/443-494/11-4/IZ dotyczy opodatkowania świadczonych usług produkcyjnych, uznania czynności przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji do produkcji telewizyjnych za usługę kompleksową, powstania obowiązku podatkowego dla usługi produkcyjnej i czynności przeniesienia praw autorskich
 
IPPP3/443-229/12-4/LK miejsce świadczenia usług reklamowych oraz kwestii wystawienia faktur korygujących dokumentujących niniejsze usługi
 
IBPP2/443-157/12/BW Korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w sytuacji przerobienia tego samochodu na samochód osobowy.
 
IBPP2/443-155/12/AM Czy z punktu widzenia dokonanego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, oraz faktu, iż budynek kotłowni zgodnie z opz stanowi integralną część przedmiotu zamówienia Spółka prawidłowo zastosowała do całości prac pod nazwą: „montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w X. przy ul. ...” preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 7%?
 
IBPP2/443-165/12/ICz Sprzedaż ze stawką 23% samochodu używanego, który wcześniej został kupiony ze stawką zwolnioną na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów.
 
IBPP2/443-161/12/KO Opodatkowanie usług weterynaryjnych polegających na kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych.
 
PT8/033/201/681/WCH/PT-643 ustalenie miejsca świadczenia dla usługi montażu turbiny wiatrowej

Wskaźniki gospodarcze