Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 października 2012 r.
 
IBPP2/443-435/11/ICz Opodatkowanie wzajemnych rozliczeń Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków.
 
IBPP2/443-374/11/RSz stawka podatku VAT dla usług montażu stolarki okiennej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP4/443-534/11/AŚ badania kierowców lub kandydatów na kierowców nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, badania kandydatów do szkół korzystają ze zwolnienia
 
IBPP4/443-548/11/AŚ w zakresie zwolnienia od podatku VAT badań cudzoziemców
 
IBPP4/443-937/11/AŚ w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług: badań wstępnych, kontrolnych i okresowych kierowców, operatorów wózków, suwnic, podnośnic i ciężkiego sprzętu budowlanego wykonywanych na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz badań na podstawie art. 122 i art. 124 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym t.j. (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) oraz badań psychologicznych innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 
IBPP1/443-733/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych
 
IBPP2/443-353/11/RSz stawka podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.12.
 
IBPP2/443-434/11/ICz Stawki podatku do dostawy książek w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada prawa autorskie.
 
IBPP2/443-761/11/ICz Stawka podatku do procesu produkcyjnego wydawnictw książkowych - bez nadawania numerów ISBN przez Wnioskodawcę - na zlecenie wydawnictw.
 
IBPP4/443-462/11/EJ refakturowanie przez pracodawcę na pracownika kosztów pobytu na turnusie profilaktycznym
 
IBPP4/443-504/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT badania lekarskiego osoby zatrzymanej i pobrania krwi u osoby zatrzymanej
 
IBPP4/443-490/11/AZ badania i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania Terenowych Wojskowych Komisji Lekarskich
 
IBPP4/443-519/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT opłaty ryczałtowej za dyspozycyjność tylko i wyłącznie usług medycznych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
 
IBPP4/443-574/11/EJ zwolnienie od podatku VAT odpłatnych badań wykonywanych przez laboratorium szpitala
 
IBPP4/443-520/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług medycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowanych przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej
 
IBPP4/443-606/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych kierowców wykonywanych na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym
 
IBPP1/443-490/11/MS Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności położonych na nim budynków sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT?
 
IBPP4/443-503/11/AŚ Zwolnienie od podatku VAT posiłków dla lekarzy
 
IBPP4/443-473/11/KG Zwolnienia od podatku VAT wydawanych książeczek rejestru usług medycznych (tzw. książeczek RUM). Opodatkowanie podatkiem VAT kserokopii dokumentacji medycznej.
 
IBPP4/443-551/11/KG Badania psychologiczne kierowców i innych osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, zdiagnozowaniu i wydaniu orzeczenia psychologicznego nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
 
IBPP1/443-545/11/AZb Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup pojazdu typu quad?
 
IBPP4/443-514/11/JP zwolnienie z podatku VAT przeprowadzania badań lekarskich i diagnostycznych osób do zatrzymania przywożonych przez policję oraz przeprowadzania badań diagnostycznych strażaków na zlecenie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej lub MSWiA
 
IBPP4/443-515/11/JP zwolnienie z podatku VAT pobierania opłat za udział w porodzie rodzinnym
 
IBPP4/443-465/11/AZ usługi polegające na wykonywaniu masaży rehabilitacyjnych oraz zabiegów fizykoterapeutycznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
 
IBPP4/443-567/11/AZ zwolnienie od podatku usług rehabilitacyjnych, badań laboratoryjnych i badań diagnostycznych świadczonych bez skierowania
 
IBPP4/443-516/11/JP zwolnienie z podatku VAT świadczenia usług przeprowadzania badania skuteczności sterylizacji (tzw. sporotestów)
 
IBPP4/443-517/11/JP zwolnienie z podatku VAT świadczenia usług przygotowywania dla zakładów ubezpieczeniowych informacji o stanie zdrowia osób ubiegających się o odszkodowanie
 
IBPP3/443-398/11/PH w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-774/11/PK opodatkowanie usług archeologicznych
 
IPTPP2/443-138/11-5/BM O ile przekazywane przez Wnioskodawcę w drodze darowizny budynki, budowle, środki transportu, środki obrotowe, środki trwałe jak i maszyny, urządzenia, jak wskazał Wnioskodawca, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to takie przekazanie nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i tym samym Wnioskodawca, z tytułu tej transakcji, nie będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku.
 
IPPP1/443-495/12-2/AW sprzedaż gruntu zabudowanego – opodatkowanie

Wskaźniki gospodarcze