Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-506/12/BJ Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 
ITPP1/443-504/12/BJ Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 
ITPP1/443-634/12/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-512/12/AD Czy biegli sądowi przebywający na emeryturze mogą rozliczać się za swoje opinie z sądami przy stosowaniu rachunków uproszczonych (bez podatku VAT), co uwalnia ich od prowadzenia działalności gospodarczej, świadcząc swoje usługi na podstawie umowy-zlecenia przekazywanej danemu biegłemu zgodnie z postanowieniem sądu?
 
ITPP2/443-625/12/AD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją programu.
 
ITPP1/443-676/12/KM Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-529/12/KM Możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego i rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego.
 
ITPP1/443-388/12/BJ Stawka w zakresie podatku dla biletów wstępu na wystawę oraz sprzedaży "wynajmu wystawy".
 
ITPP1/443-847/12/TS Zwolnienia dostawy nieruchomości.
 
ITPP1/443-630a/12/AT Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego, wycofanego uprzednio z prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej i następnie wynajętego, zapłaci Pani podatek VAT?
 
ITPP2/443-741/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-669/12/AW Wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży Zakładu.
 
ITPP2/443-656/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportu do nowo powstałej spółki kapitałowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-881/12/EK Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP2/443-1513b/11/AK Czy poczęstunki serwowane podczas szkoleń pracowników stanowią dostawę towarów zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i czy zatem należy odprowadzić podatek należny?
 
ITPP1/443-553/12/KM Korekta podatku należnego w związku z nieuregulowanymi fakturami.
 
ITPP2/443-1567/11/MN Opodatkowania odszkodowania należnego od najemcy za każdy dzień zwłoki w wydaniu lokalu.
 
ITPP1/443-710/12/KM 1. Czy obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług w opisanym stanie faktycznym powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty?
2. Czy faktura VAT musi być wystawiona w ciągu siedmiu dni od dnia sporządzenia wyceny na zlecenie?
 
ITPP2/443-1528/11/MD Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z przerobieniem samochodu osobowego na pojazd o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu.
 
ITPP2/443-1567/11/MD Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego obejmującego ruchomości oraz nieruchomości do spółki prawa handlowego oraz stawki mającej zastosowanie do tej transakcji.
 
ITPP2/443-1513a/11/AK prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie artykułów spożywczych i usług cateringowych wykorzystywanych do przygotowania poczęstunków dla pracowników i osób szkolących w ramach odbywających się szkoleń.
 
ITPP1/443-684/12/MN Brak opodatkowania usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
ITPP1/443-793/12/TS Stawki podatku za tzw. media.
 
ITPP2/443-800/12/PS Uznanie Spółki za podmiot uprawniony do zwrotu podatku na rzecz podróżnych (TAX FREE).
 
ITPP2/443-770/12/AP Stawki podatku obowiązującej przy dostawie sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.
 
ITPP1/443-626/12/BK Czy Szpital ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, jakie ponosi w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-628/12/BK Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku z tytułu zrealizowanego zadania?
 
ITPP1/443-576/12/BK Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
 
IBPP1/443-611/12/LSz Zwolnienie od podatku VAT szkoleń prowadzonych dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
 
IBPP2/443-388/12/IK Stawka podatku dla usługi związanej ze wstępem do pomieszczenia kręgielni PKWiU 93.11.10.0.
 
IBPP2/443-389/12/IK Stawka podatku dla usługi związanej ze wstępem do Sali bilardowej PKWiU 93.11.10.0.
 
IBPP2/443-468/12/IK Stawka podatku dla usługi polegającej na udostępnieniu klientom indywidualnym sali do gry w squasha i sauny.
 
IBPP2/443-536/12/IK Stawka podatku do sprzedaży biletu/karnetu uprawniającego do czynnego korzystania z sauny, siłowni, solarium oraz uczestnictwa w zajęciach fitness poprzez bierne oglądanie.
 
IBPP2/443-618/12/IK Opodatkowanie usługi udzielania zabezpieczeń transakcji finansowych.
 
ILPP4/443-44/12-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-104/12-2/SJ 1. Czy udzielenie pożyczek wskazanych przez Spółkę w stanie faktycznych można uznać za czynności sporadyczne w świetle art. 90 ust. 6 uVAT, a tym samym czy odsetki (wartość wynagrodzenia) otrzymywane od tych pożyczek nie powinny być wliczane do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 uVAT?
2. Czy prawidłowo Spółka dokumentuje spłatę kapitału pożyczki za pomocą noty księgowej, a odsetki od pożyczki oraz dodatkowe odsetki stanowiące wynagrodzenie za udzielenie pożyczki fakturą VAT?
 
ILPP2/443-104/12-3/SJ 1. Czy udzielenie pożyczek wskazanych przez Spółkę w stanie faktycznych można uznać za czynności sporadyczne w świetle art. 90 ust. 6 uVAT, a tym samym czy odsetki (wartość wynagrodzenia) otrzymywane od tych pożyczek nie powinny być wliczane do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 uVAT?
2. Czy prawidłowo Spółka dokumentuje spłatę kapitału pożyczki za pomocą noty księgowej, a odsetki od pożyczki oraz dodatkowe odsetki stanowiące wynagrodzenie za udzielenie pożyczki fakturą VAT?
 
ILPP2/443-104/12-4/SJ 1. Czy udzielenie pożyczek wskazanych przez Spółkę w stanie faktycznych można uznać za czynności sporadyczne w świetle art. 90 ust. 6 uVAT, a tym samym czy odsetki (wartość wynagrodzenia) otrzymywane od tych pożyczek nie powinny być wliczane do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 uVAT?
2. Czy prawidłowo Spółka dokumentuje spłatę kapitału pożyczki za pomocą noty księgowej, a odsetki od pożyczki oraz dodatkowe odsetki stanowiące wynagrodzenie za udzielenie pożyczki fakturą VAT?
 
ILPP4/443-72/12-2/EWW Czy Zainteresowana postępuje prawidłowo, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 31 ust. 2 pkt 2 p.pkt 1), nie wliczając do podstawy opodatkowania podatkiem VAT, kwot opłaconej w kraju akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju?
 
ILPP2/443-104/12-5/SJ 1. Czy udzielenie pożyczek wskazanych przez Spółkę w stanie faktycznych można uznać za czynności sporadyczne w świetle art. 90 ust. 6 uVAT, a tym samym czy odsetki (wartość wynagrodzenia) otrzymywane od tych pożyczek nie powinny być wliczane do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 uVAT?
2. Czy prawidłowo Spółka dokumentuje spłatę kapitału pożyczki za pomocą noty księgowej, a odsetki od pożyczki oraz dodatkowe odsetki stanowiące wynagrodzenie za udzielenie pożyczki fakturą VAT?
 
ILPP4/443-98/12-2/BA Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku ...”?
 
ILPP2/443-68/12-4/MR Czy Gmina realizując inwestycję, tj. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przyległych terenów w miejscowościach ...” ma możliwość odliczenia jednorazowo całego podatku VAT, po wydzieleniu z całości dokonywanych zakupów tej części, która służyć będzie czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT i wnioskować o jego jednorazowy zwrot do Urzędu Skarbowego?
 
ILPP2/443-76/12-2/AD 1. Czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi edukacyjne w ramach działalności gospodarczej będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, skoro nie ukończyła ona studiów na kierunku Matematyka ani Fizyka?
2. Czy jedyną podstawą do zwolnienia będzie kryterium obrotu określone w art. 113 pkt 9 ww. ustawy?
 
ILPP4/443-46/12-2/EWW Czy usługa montażu zabudowy wnękowej i mebli kuchennych, która będzie produkowana z zakupionych materiałów: płyt meblowych, blatów, okuć i elementów metalowych dociętych na konkretny wymiar i trwale montowana w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111 i 112, podlega opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT?
 
ILPP2/443-75/12-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.
 
IBPP1/443-1629/11/MS Jak należy udokumentować transakcję i jaki kurs zastosować w przypadku, gdy otrzymano jedną zaliczkę i dokonano trzech dostaw, których łączna wartość w EURO była niższa niż wartość otrzymanej zaliczki w EURO, w wyniku czego powstała nadpłata?
 
ILPP1/443-58/12-4/AW Czy sprzedaż mieszkań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia od VAT?
 
ILPP2/443-84/12-2/AD Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ...”?
 
IBPP1/443-1630/11/MS Stwierdzenie jak udokumentować transakcję i jaki kurs zastosować w przypadku, gdy otrzymano jedną zaliczkę a dokonano kilku dostaw, których łączna wartość w EURO przewyższyła wartość otrzymanej zaliczki w EURO, w wyniku czego powstała niedopłata.
 
IBPP1/443-1631/11/MS Stwierdzenie jak udokumentować transakcję i jaki kurs zastosować w przypadku, gdy otrzymano kilka zaliczek i dokonano kilku dostaw, przy czym za każdym razem wartość dostaw nie przewyższała sumy wartości otrzymanych zaliczek, a ostatnia dostawa spowodowała, iż suma dostaw w EURO przewyższyła wartość otrzymanych w EURO zaliczek i powstała niedopłata.
 
IPPP1/443-658/12-2/MPe w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu dokonywania sprzedaży akcji, udziałów oraz ogółów praw w spółkach komandytowych
 
IPPP2/443-593/12-5/IZ Istota dotyczy możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
 
IPPP3/443-728/12-2/RD Zastosowanie zwolnienia dla świadczonych usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych:
 
IPPP2/443-581/12-6/RR Możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej.
 
IPPP3/443-647/12-4/LK prawa do skorygowania wystawionych faktur na rzecz polskiego kontrahenta oraz prawa do odliczenia z tytułu otrzymanych faktur
 
ILPP4/443-11/12-4/BA Czy za opóźnienia spowodowane winą klienta Wnioskodawca wystawia notę obciążeniową czy też obciąża klienta fakturą VAT?
 
IPPP1/443-694/12-2/JL Wykluczone jest zatem rozwiązanie, które prezentuje we wniosku Spółdzielnia, polegające na odwoływaniu się do dyrektywy w celu domagania się prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług oraz niewykazywania przy tym podatku należnego.
 
IPPP1/443-618/12-4/JL Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w przedmiotowej sprawie nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych
 
IPPP2/443-728/12-3/RR Opodatkowanie kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty.
 
IPPP2/443-793/12-2/RR Zbycie zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
IPPP3/443-673/12-2/LK usługa najmu lokali nie jest nieodpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, bowiem jest to usługa mająca charakter usług odpłatnych i zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu
 
IPPP1/443-907/12-2/MPe w zakresie terminu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
 
IPPP2/443-757/12-4/KOM stawka 8% podatku VAT na świadczenie usług cateringowych
 
IPPP1/443-614/12-3/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
 
IPPP2/443-897/12-2/KOM opodatkowanie czynności wydania towarów w ramach świadczonej usługi reklamowej
 
IPPP2/443-979/12-2/KOM możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku działalności jako inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy
 
IPPP2/443-332/09/11-5/S/AZ/KOM 1. Czy w świetle przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności art. 2 I Dyrektywy, art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz art. 1 ust. 2, art. 168 i art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE, a także art. 2 Traktatu Akcesyjnego, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, począwszy od dnia 1 maja 2004 r., Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, dotyczącego nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu wszystkich samochodów używanych przez Spółkę na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (o których mowa w punktach a, b i c stanu faktycznego niniejszego wniosku), na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy w świetle przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności art. 2 I Dyrektywy, art. 17 ust 2 i art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz art. 1 ust. 2, art. 168 i art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE, a także art. 2 Traktatu Akcesyjnego, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, począwszy od dnia 1 maja 2004 r., Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, dotyczącego nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (o których mowa w punkcie a stanu faktycznego niniejszego wniosku), na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy VAT z 1993 r.?3. Czy w świetle przepisów prawa wspólnotowego w szczególności art. 2 I Dyrektywy, art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz art. 1 ust. 2, art. 168 i art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE, a także art. 2 Traktatu Akcesyjnego, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, począwszy od dnia 22 sierpnia 2005 r., Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT dotyczącego paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (o których mowa w punkcie b stanu faktycznego niniejszego wniosku), na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-113/12-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego dla robót budowlanych.
 
ILPP2/443-78/12-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie obliczania proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ILPP2/443-78/12-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie obliczania proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-869/12-2/KOM prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu (bankowozu) oraz paliwa do jego napędu
 
ILPP1/443-39/12-2/KG Prawo do odliczenia z faktury wewnętrznej.
 
ILPP1/443-61/12-4/MK Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jako czynność podlegająca opodatkowaniu.
 
ILPP1/443-61/12-5/MK Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jako czynność podlegająca opodatkowaniu.
 
ILPP2/443-87/12-2/MN Czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z wystawionych przez Kontrahenta faktur VAT dokumentujących omawiane transakcje aportu i sprzedaży wskazanych składników majątku?
 
IPPP1/443-736/12-2/PR zastosowanie preferencyjnej stawki 0% dla dostaw sprzętu komputerowego, gdy podmiotem nabywającym są jednostki samorządu terytorialnego, które następnie przekazują sprzęt placówkom oświatowym, jak również bezpośrednio same placówki oświatowe.
 
IPPP1/443-918/12-2/EK Opodatkowanie usług faktoringu
 
ILPP1/443-65/12-5/AWa Czy Gmina Wrocław zbywając przedmioty użytku domowego takie jak noszące ślady użytkowania pojedyncze filiżanki, talerze i inne przedmioty zastawy stołowej nabyte wcześniej na podstawie spadkobrania ustawowego, działa jako podatnik podatku VAT?
 
IPPP2/443-675/12-2/IZ Ponieważ Wnioskodawca jest wykonawcą usług szkoleniowych, zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego, które są finansowane w całości ze środków publicznych, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-808/12-2/LK opodatkowanie sprzedaży gruntu
 
IPPP1/443-708/12-2/EK Stawka podatku VAT dla produktów sklasyfikowanych pod PKWiU 11.07.19.0 zawierających tłuszcz mlekowy.
 
IPPP2/443-707/12-2/IZ dotyczy opodatkowania wydawania kserokopii dokumentacji medycznej
 
IPPP1/443-665/12-4/AS opodatkowanie usług wynajmu sal szkoleniowych
 
ILPP1/443-74/12-4/MK Zwolnienie od podatku VAT usług likwidacji szkód.
 
ILPP2/443-87/12-3/MN Czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z wystawionych przez Kontrahenta faktur VAT dokumentujących omawiane transakcje aportu i sprzedaży wskazanych składników majątku?
 
ILPP4/443-51/12-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu motoroweru oraz z tytułu nabycia paliwa do jego napędu.
 
ILPP2/443-88/12-4/EN Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego aport do Nowej Spółki wybranych składników majątku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem konsekwencji na gruncie VAT właściwych dla każdego wnoszonego aktywa?
 
IPPP2/443-686/12-7/BH Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej usługę rozbiórki budynków na Działce będącej przedmiotem sprzedaży.
 
ILPP2/443-88/12-5/EN Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego sprzedaż/transfer wskazanych składników majątku dokonywana na rzecz Nowej Spółki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem konsekwencji na gruncie VAT właściwych dla każdego sprzedawanego towaru/usługi?
 
IPPP2/443-686/12-5/BH stanowisko Gminy, że w przedmiotowym zdarzeniu nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia i metoda opodatkowania dostawy towarów przez nabywcę, należało uznać za prawidłowe.
 
ILPP4/443-12/12-4/ISN Czy w zaistniałym stanie faktycznym Spółka powinna potraktować transakcję z listopada 2011 r. jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować stawkę 0% VAT?
 
ILPP2/443-88/12-6/EN Czy transfer zobowiązań i należności (wierzytelności) handlowych przez Spółkę związanych ze sprzedawanym do Nowej Spółki majątkiem nie mieści się w zakresie przedmiotu opodatkowania VAT i tym samym nie wiąże się z koniecznością dokonywania przez Spółkę jakichkolwiek rozliczeń w zakresie VAT, przy czym jednocześnie nie wpływa na podstawę opodatkowania VAT poszczególnych sprzedawanych towarów/usług?
 
ILPP4/443-61/12-2/ISN Czy Ochotnicza Straż Pożarna po zrealizowaniu zadania pn. „X”, będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-641/12-2/EK Obowiązek uwzględnienia obrotu uzyskanego z tytułu udzielenia pożyczek oraz poręczenia przy wyliczeniu proporcji na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP1/443-706/12-2/EK Stawka podatku na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych.
 
IPPP2/443-1005/12-2/BH Wnioskodawca miał prawo do zastosowania VAT-marży przy dostawie samochodu używanego z uwagi na fakt, iż przedmiotowy samochód spełniał definicję towaru używanego określoną w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy i dostawa tego samochodu była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
IPPP2/443-852/12-5/BH w odniesieniu do usług najmu lokali, w stosunku do których Wnioskodawczyni jest stroną umowy najmu, winna Ona, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, wystawić faktury VAT na usługi najmu danych lokali oraz dokonać rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7. Z tytułu usług najmu lokali, w stosunku do których to lokali umowy najmu z najemcami zostaną podpisane przez małżonka Wnioskodawczyni nie będzie uważana za podatnika zobowiązanego do wystawienia faktur VAT i rozliczenia podatku VAT.
 
ILPP4/443-43/12-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług.
 
IPPP2/443-621/12-2/RR/AK Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego, z faktur wystawionych przez menedżerów w związku ze świadczeniem przez nich usług na rzecz Spółki na podstawie zawartych kontraktów menedżerskich
 
ILPP1/443-162/12-2/AW Czy sprzedaż ww. niezabudowanych nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-139/12-4/NS Stawka podatku VAT dla dostawy nadzienia kawowego.
 
IPPP1/443-994/12-2/EK Uznanie, iż transakcja nabycia nieruchomości B nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i w konsekwencji Wnioskodawcy, przy założeniu, iż transakcja nie będzie objęta zwolnieniem lub strony skorzystają z opcji ich opodatkowania będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na transakcji
 
ILPP1/443-139/12-5/NS Stawka podatku VAT dla dostawy nadzienia kawowego.
 
IPPP3/443-792/12-4/SM brak opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa
 
IPPP2/443-920/12-2/AK - nieodpłatne przekazanie parkingu przez Spółkę Gminie uznać należy za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;- Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w celu budowy parkingu ogólnodostępnego. W przedmiotowej sprawie inwestycja ta ma związek z czynnościami opodatkowanymi wykonanymi przez Wnioskodawcę
 
IPPP1/443-1463/11-4/ISZ prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze sprzedażą przez Bank prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, przejętej za długi
 
IPPP1/443-994/12-3/EK Opodatkowanie transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim obiektami.
 
IPPP1/443-611/12-4/EK Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przed całościowym wykonaniem usługi, w części przypadającej na poszczególne raty, w rozliczeniu za okres, w którym została uiszczona należność (rata).
 
IPPP1/443-649/12-2/EK Usługi wymienione we wniosku, wykonane przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń, nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi podstawowej tj. usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, bowiem nie obejmują one funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej i nie są one niezbędne. Zatem nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, lecz podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011 r. wynosi 23%.
 
IPPP2/443-879/12-4/BH Spółka w odniesieniu do sprzedaży całej Nieruchomości może zastosować zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy lub na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy wybrać opodatkowanie tej transakcji.
 
IPPP3/443-740/12-2/LK obowiązek sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 
IPPP2/443-645/12-2/AK Spółka uczestnicząc w systemie Cash poolingu organizowanym przez Bank, nie będzie świadczyła usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a będzie jedynie usługobiorcą usługi świadczonej przez Bank
 
ITPP1/443-611/12/BK Czy przysługuje zwolnienie od podatku VAT?
 
ITPP2/443-659/12/KT Niepodleganie opodatkowaniu czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.
 
PT8/033/246/849/WCX/12/PT-831 prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego marki Mercedes-Benz Springer

Wskaźniki gospodarcze