Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 grudnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1425/11/RS Według jakiej stawki podatku należy opodatkować opłatę (transaction fee) za wystawienie biletu lotniczego krajowego, a jaką biletu z trasą poza terytorium Polski, która nie mieści się w definicji przewozu międzynarodowego według ustawy o podatku od towarów i usług?Czy Spółka może traktować opłatę za wystawienie biletu jako część składową biletu i opodatkować ją wg tej samej stawki podatku co bilet?Czy opłatę za wystawienie biletu można doliczyć do wartości biletu lotniczego i zastosować na całą wartość 8% stawkę podatku od towarów i usług dla biletów krajowych lub wykazać jako niepodlegającą opodatkowaniu dla biletów poza Polską?
 
ITPP1/443-87/12/TS Czy czynności wykonywane w ramach projektu badawczego podlegają opodatkowaniu?
 
ITPP2/443-1552/11/AD Zwolnienie od podatku sprzedazy gruntu zabudowanego dokonanej w toku egzekucji komorniczej
 
ILPP4/443-137/12-2/BA Stawka VAT dla dostawy wraz z montażem rolet zewnętrznych oraz rolet naokiennych.
 
ILPP2/443-123/12-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe i zakup paliwa do bankowozu oraz sposobu dokumentowania korzystania z samochodu na cele prywatne.
 
ILPP4/443-113/12-2/BA Jak w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca powinien potraktować usługę magazynowania tj. usługę przechowywania wraz z szeroko rozumianą obsługą magazynu, zgodnie z art. 28b (zasada ogólna), czy też art. 28e (miejsce położenia nieruchomości)?
 
ILPP1/443-84/12-4/NS Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych.
 
ILPP1/443-94/12-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zamiany nieruchomości gruntowych.
 
ILPP2/443-159/12-4/EN Czy przekazywanie pracownikom towarów i usług finansowanych (w całości lub w części) ze środków ZFSS podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-155/12-2/SJ Czy podatnik może prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu jednej drukarki fiskalnej podłączonej do dwóch komputerów?
 
ILPP1/443-93/12-4/AWa Czy malowane ręcznie przez Zainteresowaną autorskie obrazy: akwarele, pastele, szkice, obrazy olejne na papierze i płótnie, a następnie sprzedawane za pośrednictwem Internetu, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 90.03.13.0 „oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy będą korzystać z opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8%?
 
ILPP1/443-87/12-4/AW Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych.
 
ILPP1/443-87/12-5/AW Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych.
 
ILPP2/443-198/12-4/SJ Czy firma Wnioskodawcy będzie mogła odliczyć 23% VAT od zakupu tego samochodu?
 
ILPP1/443-470/12-2/AWa 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
ILPP1/443-470/12-3/AWa Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
ILPP1/443-484/12-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do doliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP1/443-484/12-3/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatkó mieszanych - towarów i usług w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-438/12-2/AWa 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
ILPP1/443-476/12-2/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP2/443-66/12-4/EN Czy usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej, w zakresie w jakim jest świadczona przez Wnioskodawcę, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT czy też jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na gruncie obowiązujących przepisów ustawy VAT?
 
ILPP1/443-438/12-3/AWa Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
ILPP1/443-476/12-3/NS Obowiązek naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ILPP2/443-66/12-5/EN Czy usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej, w zakresie w jakim jest świadczona przez Wnioskodawcę, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT czy też jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na gruncie obowiązujących przepisów ustawy VAT?
 
ILPP1/443-433/12-2/AI Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z czynnościami „mieszanymi”.
 
ILPP4/443-89/12-4/BA Czy Zainteresowany będzie musiał odprowadzić 23% podatku VAT przy sprzedaży działek?
 
ILPP1/443-153/12-4/AI Jak należy udokumentować otrzymanie premii?
 
ILPP2/443-277/12-2/EN Czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1130/12/JJ Brak prawa do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-1122/12/JJ Czy w związku z realizacją przedmiotowego zadania będzie przysługiwało Parafii prawo do odliczenia podatku naliczonego lub prawo do otrzymania zwrotu tego podatku?
 
ITPP2/443-981/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, związanego z utworzeniem parków nordic walking.
 
ITPP2/443-984/12/EB Otrzymana refundacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu agregatu, który będzie wykorzystywany w działalności opodatkowanej podatnika.
 
ITPP1/443-1073/12/JJ Czy Parafia może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013?
 
ITPP1/443-1031a/12/IK Czy wniesienie aportem składników majątku trwałego oddanych zakładowi budżetowemu w formie trwałego zarządu, oddanych w zarząd gruntów oraz przekazanie środków finansowych spowoduje obowiązek naliczenia podatku VAT?
 
ITPP2/443-1118/12/AW Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1151/12/JJ Czy zachodzi możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących realizacji powyższej inwestycji od towarów i usług nabytych przez Gminę?
 
ITPP1/443-1232/12/JJ Czy Wnioskodawcy przysługuje odzyskanie podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1006a/12/AT Opodatkowanie czynności zwrotu nakładów.
 
ITPP1/443-1006b/12/AT Odliczenie podatku naliczonego w związku z dzierżawą nieruchomości.
 
ITPP2/443-1234/12/EB Nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-1018/12/PS Zwolnienie od podatku zbycia lokalu użytkowego.
 
ILPP2/443-94/12-2/MN Czy w ramach realizacji ww. projektu Wnioskodawca może odzyskać zapłacony podatek VAT?
 
ITPP2/443-1065/12/AK Czy roboty budowlane przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego opodatkowane są 23% stawką podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-29/12-5/KG Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej.
 
ILPP1/443-51/12-2/AW Zastosowanie zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
 
ILPP2/443-357/12-4/MN Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na inny podmiot.
 
ILPP4/443-156/12-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności na udziały w Spółce.
 
ITPP2/443-1372b/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-149/12-2/EWW Czy w przypadku wprowadzenia wyżej opisanego systemu archiwizowania faktur zakupowych, Zainteresowany uprawniony będzie do prowadzenia archiwum tychże faktur jedynie w postaci elektronicznej i zaprzestania archiwizacji faktur papierowych?
 
ILPP4/443-159/12-2/BA Czy uzyskanie przez Zainteresowanego premii pieniężnych z tytułu przekroczenia określonej wartości zakupów od Dostawców jest usługą podlegającą przepisom ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-396/12-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. ...
 
ILPP2/443-337/12-2/AKr Zastosowanie zwolnienia od podatku – towar używany – telefony komórkowe
 
ITPP2/443-1375/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-510/10-4/LK obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur korygujących
 
IPPP3/443-96/12-2/LK zastosowania stawki podatki 0% dla dostawy granatników na rzecz organizacji międzynarodowej
 
IPPP1/443-799/12-4/EK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 
IPPP1/443-309/09/11-7/S/IZ dotyczy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów
 
IPPP1/443-938/12-4/EK Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 
ITPP2/443-1372a/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-743/11-2/IZ dotyczy braku obowiązku dokumentowania rozliczeń pomiędzy rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów rolnych (świadczenia usług rolniczych), a podatnikiem podatku VAT dokonującym nabycia tych towarów (usług) przez rolnika ryczałtowego oraz w zakresie terminu otrzymywania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku
 
IPPP2/443-1044/11-2/KG w zakresie określenia momentu powstania pierwszego zasiedlenia oraz możliwości zastosowania zwolnienia przy sprzedaży lokali
 
IPPP2/443-800/11-2/IZ dotyczy możliwości zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przez dom pomocy społecznej
 
IPPP2/443-1060/11-2/KG Usługi noclegowe, usługi gastronomiczne, podatek naliczony, odliczenie podatkuIstota: w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabywanymi usługami noclegowymi i gastronomicznymi
 
IPPP2/443-1050/11-2/AK udostępnianie pracownikom samochodów służbowych, używanych przez Spółkę na podstawie zawartych przez nią umów leasingu operacyjnego, od których odliczono 60% podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł, w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2012 r., na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/443-1068/11-2/KG w zakresie sposobu opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
 
IPPP2/443-1076/11-3/KG w zakresie uznania nabycia Nieruchomości za odpłatną dostawę towarów, zwolnienia z podatku VAT wchodzących w skład Nieruchomości budynków i budowli, prawa do skorzystania z opcji opodatkowania nabycia Nieruchomości, prawa od odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z przedmiotowym nabyciem
 
IPPP2/443-1026/11-2/AK Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i wyrejestrowaniem Urzędu Gminy
 
IPPP2/443-1286/11-2/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej premię pieniężną, otrzymanej przez podmiot, z którym Spółka się połączy na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Skutki zastosowania się do interpretacji ogólnej Ministra finansów w zakresie premii pieniężnych
 
IPPP1/443-782/12-2/AP Czy opisana w stanie faktycznym usługa wykupu przez Bank niewymagalnych wierzytelności leasingowych jest wyłączona z zakresu zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 1 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 ustawy o podatku od towarów i usług, jako czynność ściągania długów, w tym faktoringu, i tym samym dyskonto należne Bankowi z tego tytułu stanowiło będzie obrót VAT podlegający opodatkowaniu stawką podstawową?
 
IPPP2/443-986/11-2/KG prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT
 
IPPP2-443-939/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia lotniczego.
 
IPPP3/443-1429/11-2/JF wystawiania, przesyłania, przechowywania e-faktur, prawo do odliczania podatku naliczonego i rozliczenia podatku należnego, korekta powodującej zwiększenie kwoty podatku należnego
 
IPPP2/443-962/11-5/AK pobieranie składek członkowskich nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/443-1210/11-3/AK sprzedaż Udziału w Gruncie wraz z Budowlą, pod warunkiem złożenia wspólnego oświadczenia, będzie opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23%, a Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.
 
IPPP2/443-962/11-6/AK - zostały spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 cyt. ustawy, względem opłat z tytułu wpisowego za świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji imprez sportowych;- przekazywanie przedmiotowych koszulek, czapek, kamizelek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP1/443-1248/11-2/MP Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie organizacji i prowadzenia centrum zgłoszeniowego szkód oraz działania zapewniające ubezpieczonemu pomoc na miejscu zdarzenia, jak również usługi lustracji, inspekcji i likwidacji szkód wykonywane faktycznie przez podmioty trzecie na podstawie substytucyjnego pełnomocnictwa uzyskanego od Wnioskodawcy i odsprzedawane następnie przez Wnioskodawcę ubezpieczycielowi, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy.
 
IPPP1/443-721/12-2/EK Uznanie Spółki za podatnika z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu
 
IPPP2/443-874/11-5/AK do dnia 31 marca 2011r. nieodpłatne przekazanie towarów przez Spółkę w ramach działań marketingowych, mających na celu zwiększenie sprzedaży, a więc związanych z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-874/11-6/AK Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego występującego przy nabyciu towarów będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zwłaszcza w ramach wszelkiego rodzaju działań o charakterze marketingowym, mających na celu zwiększenie sprzedaży, bowiem poniesione wydatki na ich nabycie miały związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/443-874/11-7/AK w związku z wystawieniem faktury korygującej do faktur wewnętrznych, zmniejszającej kwotę podatku VAT należnego, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostanie wystawiona faktury korygująca
 
IPPP1/443-747/12-2/EK Opodatkowanie wniesienia portfela akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne
 
IPPP2/443-288/10-7/12/S/AK W zakresie możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia przedmiotowego
 
ITPP2/443-871/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego remontu kościoła oraz przebudowy ogrodzenia.
 
IPPP2/443-1003/11-2/KG w zakresie uznania usługi transportowej, świadczonej w ramach usługi turystycznej za okazjonalny przewóz osób autokarami zarejestrowanymi poza terytorium kraju obowiązku zarejestrowania się jako podatnika podatku VAT
 
IPPP3/443-330/12-2/JK Kwalifikacja wyodrębnianych Działów w spółce Wnioskodawcy oraz konsekwencji podatkowych planowanej transakcji podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie
 
IPPP2/443-1011/11-2/KG w zakresie uznania za podatnika podatku VAT organizacji pożytku publicznego
 
IPPP3/443-1161/10-4/KT zastosowania obniżonej stawki podatku dla sprzedawanych towarów (artykuły dla dzieci)
 
IPPP3/443-1277/10-4/KT Dokonana przez Spółkę sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie § 12 ust 1 pkt 11 ww. rozporządzenia w związku z art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-389/11-4/KT Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu
 
IPPP1/443-1618/11-2/MP Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż przejęty majątek likwidacyjny Spółki likwidowanej Wnioskodawca zamierza wykorzystywać wyłącznie do czynności opodatkowanych (wynajem Budynku). W takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego przez Spółką likwidowaną.Przekazanie Wnioskodawcy (jedynemu udziałowcowi) w ramach procesu likwidacji majątku likwidacyjnego spółki zależnej, polegające na przeniesieniu wszystkich składników tego majątku, o ile faktycznie będą one stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, uznać należy za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-638/12-2/KT miejsce świadczenia usług księgowych na rzecz przedstawicielstwa zagranicznego przedsiębiorcy
 
IPPP3/443-1246/10-2/KT prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z tyt. kosztów działalności
 
IPPP3/443-374/11-2/KT prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na współmałżonków
 
IPPP3/443-388/11-4/KT opodatkowanie usługi udzielenia pożyczki
 
IPPP3/443-343/11-2/KT prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP3/443-411/11-4/KT brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji
 
IPPP3/443-314/11-2/KT Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu
 
IPPP3/443-341/11-5/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP3/443-1249/10-2/KT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione faktury korygujące do faktur wewnętrznych
 
IBPP1/443-1858/11/ES Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w drodze decyzji przez organ samorządu terytorialnego oraz co ewentualnie stanowi podstawę opodatkowania (należna opłata czy należna opłata wraz z naliczonymi odsetkami)?
 
IBPP2/4441-58/12/WN Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku strukturze cash poolingu.
 
ITPP2/443-956/12/AW Wyłączenie z opodatkowania transakcji wniesienia do sp. z o.o. aportu w postaci oczyszczalni ścieków.
 
IBPP3/443-825/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1056/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-324/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-689/12/KG Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IBPP2/443-593/12/ICz Czy wykonywane przez Spółkę czynności w ramach umowy cash-poolingu, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-752/12/IK Czy całość faktury stanowi import usług, czy tylko pozycja: opłata za przekaz satelitarny?
 
ITPP2/443-990/12/RS Uznanie za wewnątrzwspólnotową dostawę, przemieszczenia towarów z Polski do znajdującego się w Wielkiej Brytanii magazynu „call off stock” oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
 
ITPP2/443-1043/12/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-930/12/ICz Prawo do obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT otrzymywanych w formacie PDF.
 
IBPP4/443-315/12/PK opodatkowanie transakcji dokonywanej na terytorium kraju w procedurze tranzytu
 
IBPP3/443-774/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-328/12/PK zwrotu podatku oraz wykazania w deklaracji świadczenia usług poza krajem
 
IBPP4/443-329/12/PK rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 
IBPP4/443-336/12/PK określenie miejsca świadczenia usług wstępu na sympozjum
 
ITPP2/443-969/12/RS Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia składników materialnych i niematerialnych.
 
ITPP1/443-1057/12/JJ Stawki podatku dla peletu (brykietu) ze słomy i siana.
 
ITPP2/443-1048/12/EB Zbycie nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 
ITPP2/443-1169/12/AP Prawo do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu.
 
ITPP1/443-389/12/IK Czy usługi świadczone przez indywidualnego twórcę korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. l pkt 33 lit. b ustawy?
 
ITPP1/443-1021/12/MS Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
IPTPP4/443-723/12-5/BM Zwrot podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
ITPP2/443-1022/12/AP Prawo do odliczenia z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości.
 
IPTPP1/443-715/12-4/MW Świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń „twardych” i „miękkich”, finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy
 
IPTPP1/443-715/12-5/MW Świadczone przez Wnioskodawcę usługi świadczenia doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego grupowego i indywidualnego, będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z 146a ust. 1 ustawy
 
IPTPP1/443-715/12-6/MW Usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, jako ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych , będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c w związku z art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy, pod warunkiem, że usługi te będą stanowiły niezbędny element do wykonania usługi podstawowej, a głównym ich celem nie będzie osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
IPPP2/443-716/12-2/DG W zakresie opodatkowania kar umownych oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej karę umowną.
 
IPTPP1/443-895/12-2/MH Czy Parafia przy wydatkach na realizację projektu będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku naliczonego od towarów i usług VAT?
 
ITPP2/443-1186/12/AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją imprezy kulturalno – integracyjnej.
 
IPTPP3/443-63/12-2/BJ Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia ani zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług..
 
IPTPP3/443-32/12-4/BJ Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu, ponieważ ww. wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze