Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 grudnia 2012 r.
 
ITPP2/443-103a/09/MD Wyłączenia spod zakresu działania przepisów ustawy czynności zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, a w szczególności prowadzenia schroniska dla zwierząt, zleconych przez gminę spółce prawa handlowego w drodze aktu powierzenia.
 
ITPP2/443-103b/09/MD Wyłączenie spod zakresu działania przepisów ustawy czynności zarządzania nieruchomościami, zleconych przez gminę spółce prawa handlowego w drodze aktu powierzenia.
 
ITPP2/443-103c/09/MD Wyłączenie spod zakresu działania przepisów ustawy czynności utrzymania terenów zielonych oraz usług sprzątania na obszarze miasta, zleconych przez gminę spółce prawa handlowego w drodze aktu powierzenia.
 
ITPP1/443-359/12/BJ Brak prawa do odliczenia.
 
ITPP1/443-1402/11/MN Zakres prawa do odliczenia
 
ITPP2/443-1013/12/AJ Czy w świetle opisu przedstawionego we wniosku możliwe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usługi związane z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-880/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-427a/12/EK Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego gdyż poniesione wydatki nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 
ITPP1/443-1382/11/AT Nieodpłatnym przekazanie na rzecz zwycięzcy konkursu lokalu mieszkalnego wytworzonego w procesie produkcji (nie nabytego od innego podmiotu).
 
ITPP2/443-879/12/MD Zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży nieruchomości, na której posadowiona jest część budynku mieszkalnego.
 
ITPP1/443-315/12/BK Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych?
 
ITPP2/443-843/12/AW Możliwość odzyskania przez Wspólnotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-821/12/AD Zwolnienie od podatku sprzedaży samochodu.
 
ITPP1/443-337/12/MS Czy odpłatne zbycie jeziora będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-374/12/TS Opodatkowanie dostawy i nabycia złomu złota i srebra.
 
ITPP1/443-254/12/DM Opodatkowanie świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków ZFŚS.
 
ITPP2/443-233b/12/RS Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od nabytego w Belgii paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego.
 
ITPP1/443-289a/12/MN Opodatkowanie udziału w gruntach.
 
ITPP2/443-1358/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na podniesieniu świadomości społeczności lokalnej poprzez organizacje przedsięwzięć o charakterze warsztatowym oraz imprez sportowych.
 
ITPP2/443-982/12/PS Uznanie otrzymanej dotacji za obrót oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług sfinansowanych otrzymaną dotacją.
 
ITPP2/443-992/12/PS Obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych.
 
ITPP2/443-1038/12/EK Opodatkowanie udzielenia operatorowi koncesji na zarządzanie przystanią żeglarską, prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1170/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1059/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości.
 
ITPP1/443-1322/12/IK Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-886/12-2/IGo W przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający Wnioskodawcę do odliczenia podatku VAT, bowiem wydatki na przedmiotową nieruchomość poniesione przy jej zakupie, będą związane niewątpliwie z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (podatnika podatku VAT). Po nabyciu Nieruchomości od Zbywcy, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem powierzchni w budynku magazynowym Nieruchomości, podlegającą opodatkowaniu VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że przy założeniu, że sprzedaż przedmiotowej Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Zbywcę z tytułu sprzedaży Nieruchomości należy uznać za prawidłowe.
 
IPPP3/443-987/12-4/RD Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku rezygnacji przez strony ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy VAT i przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT?
 
ITPP1/443-979a/12/MS Oopodatkowanie świadczonych usług.
 
ITPP1/443-979b/12/MS Prawo do odliczenia w związku z poniesionymi nakładami ma budowę sieci wodno-kanalizacyjnych.
 
ITPP1/443-997/12/MN Opodatkowanie czynności polegającej na udostępnianiu przystanków komunikacyjnych.
 
ITPP1/443-1027/12/MN Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług naliczony od tzw. „kilometrówki”?
 
IPTPP2/443-914/12-5/IR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania, ponieważ - jak wynika z wniosku - efekty inwestycji nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1051/12/MN Brak opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, opodatkowania odpłatnych usług wynajmu kortów tenisowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-760/12-4/AK Czy usługi szkoleniowe realizowane przez Wnioskodawcę są zwolnione z podatku VAT?

Wskaźniki gospodarcze