Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0111-KDIB2-3.4010.58.2017.1.AZE możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółdzielnię związanych z funkcjonowaniem PKZP.
 
0111-KDIB1-3.4010.267.2017.3.BM W zakresie ustalenia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Hotelu oraz czy przepisanie kredytu na nabywcę spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.
 
0115-KDIT2-3.4010.247.2017.1.PS Ulga badawczo – rozwojowa, definicja, koszty pracownicze, amortyzacja warunki odliczenia.
 
0111-KDIB1-3.4010.315.2017.1.APO Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki zależnej, kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat wniesionych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki zależnej?
 
0115-KDIT2-3.4010.258.2017.1.PS W zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów doradczych i prowizji w związku z kredytem inwestycyjnym.
 
0115-KDIT2-3.4010.266.2017.1.AW Czy podatek od wartości dodanej zawarty w cenie zakupu towarów oraz usług dokonanych w Szwecji stanowi koszt uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze