Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP2-3.4010.118.2018.1.MS Zwolnienie przedmiotowe a wykorzystywanie magazynu poza SSE, nabywanie półproduktów od kontrahentów z poza SSE, faza produkcji realizowana poza SSE.
 
0114-KDIP2-1.4010.117.2018.2.MS1 Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodniez którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z ulgi wymienionej w art. 18d ustawy o PDOP?
 
0114-KDIP2-2.4010.165.2018.2.JG Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców.
 
0111-KDIB1-3.4010.119.2018.1.MBD ustalenie, czy zakup od spółki zależnej usług, które stanowią dla Spółki koszt bezpośredni sprzedaży, a które następnie są odsprzedawane z marżą do pozostałych spółek w grupie, będzie podlegać wyłączeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
S-ILPB4/423-544/14/18-S/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po połączeniu spółek.
 
0111-KDIB1-1.4010.131.2018.2.MG dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie znajdował zastosowanie do usług wskazanych we wniosku.
 
0111-KDIB1-1.4010.152.2018.1.MG dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy wydatki poniesione na Usługi doradcze będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia
 
0111-KDIB1-3.4010.181.2018.1.JKT 1. Czy wydatki związane z zapłatą przez Spółkę wynagrodzenia w części stanowiącej Wartość usług Zewnętrznych dostawców, uiszczane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy, podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT?
2. Czy wydatki związane z zapłatą przez Spółkę wynagrodzenia w części stanowiącej Marżę, uiszczane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy, podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT?
 
0111-KDIB2-1.4010.156.2018.1.BJ w zakresie sposobu rozliczenia operacji zamiany nieruchomości
 
0111-KDIB2-3.4010.97.2018.1.LG Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za wywłaszczenie
 
0111-KDIB2-3.4010.114.2018.1.LG Zastosowanie wyłączenie z art. 15d ust. 1 w przypadku płatności gotówką
 
0111-KDIB1-2.4010.152.2018.2.MM Czy Centrum jako kościelna jednostka organizacyjna ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego urzędu skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej?
 
0111-KDIB2-1.4010.163.2018.1.AT W zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Wskaźniki gospodarcze