Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP3-1.4011.506.2018.1.MJ skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
 
0114-KDIP3-3.4011.423.2018.3.JK3 Opodatkowanie małżeńskiej emerytury otrzymanej z USA.
 
0114-KDIP3-3.4011.518.2018.1.JM Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umów zawartych z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f?
 
0114-KDIP3-1.4011.458.2018.1.MT Zatem w momencie wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej („GmbH”), powstaje po stronie Wnioskodawców przychód, jednak jest to przychód zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – wniesienie Działu Bezpośrednich Inwestycji Kapitałowych i Działu Inwestycji w Spółki Osobowe w formie wkładu niepieniężnego do GmbH będzie podlegało zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
0114-KDIP3-2.4011.561.2018.1.LS Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca może do wydatków na własne cele mieszkaniowe zakwalifikować wydatki poniesione na docieplenie domu wełną mineralną, wyremontowanie dachu, zamontowanie dodatkowych grzejników, wymiana kotła gazowego i drobny remont kuchni z wyjątkiem wydatków na wyposażenie kuchni. Tym samym, w tym zakresie dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że zarówno nabycie domu letniskowego jak i wydatki poniesione na remont ww. domu, Wnioskodawca może zakwalifikować jako wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
0114-KDIP3-3.4011.496.2018.1.MS W zakresie skutków podatkowych przyznania świadczeń pracownikom z ZFŚS w postaci środków pieniężnych w formie kart przedpłaconych.
 
0114-KDIP3-3.4011.450.2018.2.JM Opodatkowanie emerytury państwowej z Holandii.
 
0114-KDIP3-2.4011.516.2018.1.MG W zakresie braku obowiązku sporządzenia na rzecz Klienta informacji PIT-8C
 
0113-KDIPT2-3.4011.501.2018.2.RR uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 
0113-KDIPT2-3.4011.502.2018.2.RR uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo -rozwojową oraz możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 
0113-KDIPT2-1.4011.533.2018.1.BO Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny
 
0113-KDIPT2-1.4011.540.2018.2.KU opodatkowania przychodów z najmu
 
0115-KDIT2-3.4011.310.2018.3.KP Czy Darująca, pozostaje zwolniona z zapłacenia podatku dochodowego z tytułu ulgi, która to przysługuje osobom, które przeznaczyły środki uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe, gdy po przeznaczeniu w/w środków na w/w cele, dokonała darowizny na rzecz trzeciego kupującego (matka), który to znajduje się w I grupie podatkowej?
 
0115-KDIT2-2.4011.378.2018.2.ENB Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Wskaźniki gospodarcze