Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0115-KDIT2-1.4011.155.2017.1.MST Czy Wnioskodawca uzyska zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego?
 
0115-KDIT2-2.4011.202.2017.1.HD Czy otrzymane przez około 10 uczestników projektu (osoby bezrobotne) stypendia stażowe finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego do powyższego projektu stanowią przychód korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika?
 
0113-KDIPT2-2.4011.198.2017.2.MK Skutki podatkowe przeniesienia praw do działki ogrodowej oraz rzeczy ruchomych.
 
0112-KDIL3-1.4011.264.2017.2.AGR Obowiązki płatnika.
 
0112-KDIL3-1.4011.282.2017.1.AGR Obowiązki płatnika.
 
0112-KDIL3-2.4011.269.2017.2.MKA Ulga prorodzinna.
 
0113-KDIPT3.4011.278.2017.1.IL Czy Wnioskodawczyni przysługuje na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego syna za cały 2017 r. i w dalszych latach po spełnieniu pozostałych warunków, w pełnej niepodzielonej wysokości ze względu na fakt, że tylko Ona rzeczywiście tą władzę samodzielnie przez cały rok wykonuje bez udziału ojca dziecka?
 
0112-KDIL3-2.4011.270.2017.2.MKA Ulga prorodzinna.
 
0112-KDIL3-3.4011.145.2017.1.MM Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
0111-KDIB2-3.4011.108.2017.2.KB 1. Czy przekazywane przez organizatora Programu Akceleracji, tj. X Sp. z o.o., uczestnikom tego programu wypłaty pieniężne stanowią dla uczestników przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm., dalej: „u.p.d.o.f”) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
2. Czy w przypadku uznania odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłową, X Sp. z o.o., jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek, czy też powinna wystawić uczestnikom programu informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBII/1/415-857/12-1/MK Czy Wnioskodawca powinien traktować poniesione przez siebie wydatki (noclegi, opłaty parkingowe, koszty posiłków spożywanych w czasie spotkań z klientami, opłaty za przejazd autostradą) jako świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika stanowiące przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
0111-KDIB2-3.4011.214.2017.3.KK Czy po stronie mieszkańca gminy powstanie przychód w związku z realizacją projektu polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
 
0115-KDIT3.4011.344.2017.2.MPŁ Czy płacone przez spółkę komandytową w wyniku cesji umów raty leasingowe będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23b ust. 1 ustawy o PIT?
 
0115-KDIT3.4011.277.2017.2.MPŁ Czy w świetle art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczając przypadające na wspólników spółki komandytowej przychody i koszty spółki komandytowej wspólnicy będą mieli prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu otrzymanego w ramach aportu, naliczone za okres od wniesienia aportu i zapłacone przez spółkę komandytową?
 
0115-KDIT2-2.4011.308.2017.2.ENB Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Holandii.
 
0115-KDIT3.4011.261.2017.2.MPŁ Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usług pośrednictwa handlowego będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
 
0115-KDIT2-1.4011.251.2017.1.MN Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.

Wskaźniki gospodarcze