Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP3-2.4011.30.2018.2.MG Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z dokonywaniem wypłat gotówkowych pracownikom w ramach planów motywacyjnych utworzonych przez spółkę z siedzibą we Włoszech.
 
S-ILPB2/415-525/14/18-S/WS Skutki podatkowe objęcia udziałów.
 
0112-KDIL3-2.4011.27.2018.1.MK Możliwość rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.
 
0115-KDIT2-2.4011.78.2018.2.ŁS W przypadku przejęcia zadłużenia przez osobę trzecią, Wnioskodawczyni ­ pozbywając się długu ­ uzyska przychód zakwalifikowany do podlegających opodatkowaniu przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
0113-KDIPT3.4011.63.2018.4.KC skutki podatkowe sprzedaży lub darowizny samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego
 
0113-KDIPT3.4011.71.2018.1.JR Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości w celu zwolnienia z długu
 
0113-KDIPT2-2.4011.102.2018.2.MK Odliczenie wydatków na używanie samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 
0113-KDIPT3.4011.83.2018.3.ASZ skutki podatkowe otrzymania jednorazowego świadczenia
 
0113-KDIPT2-3.4011.83.2018.4.MS Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 
0113-KDIPT2-3.4011.113.2018.1.SJ przychód i kup z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny
 
0113-KDIPT2-3.4011.84.2018.4.MS Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 
0115-KDIT2-2.4011.111.2018.1.HD Skutki podatkowe otrzymywania środków pieniężnych z tytułu zawartej umowy alimentacyjnej.
 
0113-KDIPT2-3.4011.85.2018.4.KS Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 
0113-KDIPT2-2.4011.119.2018.1.SR Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego
 
0113-KDIPT2-3.4011.86.2018.4.KS Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 
0113-KDIPT3.4011.114.2018.3.JR Możliwość zastosowania 50% kup
 
0113-KDIPT2-3.4011.474.2018.3.SJ powstania obowiązku podatkowego w związku z obrotem kryptowalutami
 
0115-KDIT2-2.4011.80.2018.2.BK Czy wydatki na leczenie, jak i na dojazdy samochodem Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 
0115-KDIT2-1.4011.55.2018.2.DW 1. Czy od odsetek jako integralnej części otrzymanego zadośćuczynienia przyznanego wyrokiem Sądu należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Jeśli uznać, że część otrzymanego zadośćuczynienia w postaci odsetek ustawowych podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych to czy biorąc pod uwagę przepisy art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek ustawowych, otrzymanych jednocześnie z odszkodowaniem można zaliczyć poniesione koszty tegoż postępowania sądowego, na które składają się koszty pokrycia zobowiązania wobec Kancelarii Odszkodowawczej?
 
0115-KDIT2-3.4011.102.2018.1.PS ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE - WŁASNE CELE MIESZKANIOWE
 
0461-ITPB4.4511.789.2016.8.MK Sprzedaż działek – kwalifikacja do źródła przychodów.
 
0115-KDIT2-2.4011.76.2018.2.AG Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

Wskaźniki gospodarcze