Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP4.4012.493.2018.2.KM Zwolnienie od podatku świadczonej usługi sekurytyzacji i braku obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług.
 
0112-KDIL4.4012.453.2018.1.JKU Brak możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacji i integracji (...)”.
 
0112-KDIL1-1.4012.587.2018.1.OA Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu do urzędu skarbowego odliczonego podatku z tytułu nabycia ciągnika rolniczego.
 
0112-KDIL2-2.4012.416.2018.1.LS Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
0112-KDIL1-1.4012.603.2018.1.RW Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu.
 
0112-KDIL1-1.4012.631.2018.1.PS Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
0114-KDIP4.4012.495.2018.2.IT Opodatkowanie zwrotnego przeniesienia Wierzytelności do Spółki poprzez ich odkup jako element kompleksowej usługi Sekurytyzacji
 
0114-KDIP4.4012.562.2018.2.MP Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu
 
0114-KDIP1-1.4012.600.2018.1.AM W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych przez Gminę na inwestycję dotyczącą budowy dróg gminnych.
 
0114-KDIP4.4012.534.2018.1.MP opodatkowanie, podstawa opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udostępniania przez Spółkę wykorzystanej przez Klienta kwoty salda środków pieniężnych na karcie przedpłaconej, sposób kalkulacji wskaźnika proporcji
 
0112-KDIL2-3.4012.425.2018.2.ZD Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze