Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Usługi doradztwa podatkowego

TuboTax oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz usług związanych z problematyką podatkową, zarówno w odniesieniu do wielowymiarowych analiz konsekwencji podatkowych międzynarodowych transakcji jak i prostych kwestii związanych z podatkami lokalnymi, m.in. w następujących dziedzinach:
Proponujemy wsparcie w zakresie obejmującym, m.in.:
  • bieżące doradztwo poprzez analizę konsekwencji podatkowych przeprowadzonych transakcji,
  • opracowywanie struktur zmniejszających ryzyko podatkowe, a jednocześnie zapewniających oszczędności podatkowe,
  • identyfikację potencjalnych zagrożeń podatkowych,
  • optymalizację podatkową transakcji,
  • przeglądy podatkowe,
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • występowanie do organów podatkowych oraz statystycznych z wnioskami o wydanie wiążących interpretacji,
  • szkolenia podatkowe dostosowane do potrzeb Klientów,
  • pomoc w trakcie kontroli podatkowych oraz skarbowych,
  • pomoc na każdym etapie postępowania podatkowego, w tym: przygotowanie odwołań, skarg, wyjaśnień oraz wszelkich innych pism procesowych, reprezentację na każdym etapie postępowania zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami administracyjnymi.

Nasze usługi świadczone są z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów, w połączeniu z praktyczną znajomością potrzeb każdego biznesu. W naszej pracy opieramy się na analizie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego, pismach organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Nasze usługi mogą być świadczone zarówno w formie porad ustnych (w trakcie spotkań lub rozmów telefonicznych) jak i pisemnych opinii lub raportów.

Wskaźniki gospodarcze