Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

TuboTax oferuje kompleksową obsługę w zakresie doradztwa związanego z podatkiem dochodowym od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Na bieżąco śledzimy zmiany w obowiązujących przepisach, najnowsze interpretacje oraz orzeczenia, co pozwala nam zaoferować Klientom odpowiednie metody optymalizacji obciążeń podatkowych. Znajomość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska oraz kontakt z doradcami we wszystkich zakątkach świata umożliwia nam służenie poradą w zakresie transakcji międzynarodowych.

Wspieramy naszych Klientów w zagadnieniach obejmujących w szczególności:
 • kwalifikację wydatków jako kosztów uzyskania przychodów,
 • kwalifikację podatkowa przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic, występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,
 • rozliczanie przychodów i kosztów w czasie,
 • pomoc w prowadzeniu rozliczeń podatkowych,
 • weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych,
 • rejestrację podmiotów gospodarczych dla celów podatkowych,
 • wybór optymalnych form opodatkowania,
 • analizę zagadnień związanych z podatkiem u źródła,
 • pomoc w tworzeniu i rozliczaniu podatkowych grup kapitałowych,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
 • analizę konsekwencji podatkowych zawieranych umów, a także ich optymalizację pod kątem podatkowym,
 • wybór sposobu użytkowania środków trwałych,
 • analizę struktur organizacyjnych pod kątem istnienia w Polsce zakładu dla celów podatkowych, a także weryfikację rozliczeń między centralą a zakładem.

Wskaźniki gospodarcze