Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społeczne

TuboTax oferuje kompleksową obsługę w zakresie doradztwa związanego z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą oraz przyjmowaniem zagranicznych pracowników do pracy w Polsce. Wspieramy naszych Klientów w zagadnieniach obejmujących w szczególności:
  • optymalizację metod zatrudniania i wynagradzania pracowników,
  • doradztwo dotyczące pracowniczych programów nabywania udziałów/akcji,
  • planowanie podatkowe dotyczące oddelegowania pracowników oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych osób oddelegowanych,
  • pomoc w prowadzeniu miesięcznych oraz rocznych rozliczeń podatkowych,
  • rejestrację osób fizycznych dla celów podatkowych,
  • przygotowanie wniosków o wydanie formularzy poświadczających podleganie ustawodawstwu danego kraju w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie wniosków o zawarcie porozumienia w sprawie pozostawienia osoby oddelegowanej w polskim systemie ubezpieczeń społecznych,
  • symulację wynagrodzeń,
  • administrację płacowa (miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń personelu z uwzględnieniem obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika, przygotowanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu pracodawcy, przygotowywanie płatności wynagrodzeń, raportowanie kosztów wynagrodzeń).

Wskaźniki gospodarcze