Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP3-3.4011.445.2018.2.AK Otrzymanie spłaty w wyniku zniesienia współwłasności a możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28.
 
0114-KDIP3-3.4011.549.2018.1.MP opodatkowanie renty wdowiej otrzymanej z Niemiec
 
0112-KDIL3-3.4011.321.2018.3.MM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
 
0112-KDIL3-3.4011.378.2018.1.DS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
0114-KDIP3-1.4011.526.2018.1.IF Skoro Wnioskodawczyni poniosła wydatki w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że wydatki te poniosła w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (które jeszcze nie istniało).
 
0112-KDIL3-3.4011.409.2018.1.AA Obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego.
 
0112-KDIL3-3.4011.397.2018.1.MW Zwolnienie przedmiotowe.
 
0114-KDIP3-3.4011.527.2018.1.IM Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
0112-KDIL3-3.4011.398.2018.1.AA Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
0112-KDIL3-2.4011.436.2018.2.JK Koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia mieszkania.
 
0112-KDIL3-3.4011.336.2018.3.MM Skutki podatkowe otrzymania oprocentowanego/nieoprocentowanego weksla w związku ze sprzedażą towaru.
 
0113-KDIPT2-3.4011.540.2018.3.KS skutki podatkowe wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych spółki jawnej do majątku prywatnego jej wspólników.
 
0113-KDIPT2-3.4011.592.2018.1.IR pobór podatku od wypłaconych diet oraz zwrotu innych kosztów związanych z podróżą służbową zleceniobiorców
 
0113-KDIPT3.4011.472.2018.3.ASZ Cele mieszkaniowe – budowa domu na obcym gruncie
 
0113-KDIPT2-3.4011.568.2018.1.PR w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji jako częściowej refundacji kosztów wymiany źródeł ciepła
 
0113-KDIPT2-1.4011.519.2018.3.BO Możliwość zakwalifikowania kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych do kosztów bieżących prowadzonej działalności.
 
0113-KDIPT2-1.4011.481.2018.6.MM skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 
0113-KDIPT2-2.4011.507.2018.2.KR Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (działek rolnych)
 
0113-KDIPT2-2.4011.497.2018.2.SR obowiązki płatnika
 
0113-KDIPT2-2.4011.504.2018.2.SŻ Opodatkowanie dochodu z tytułu emerytury otrzymywanej z Włoch
 
0113-KDIPT3.4011.502.2018.3.MG obowiązków płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
 
0115-KDIT3.4011.429.2018.2.ES Dotyczy skutków podatkowych otrzymania oprocentowanego/nieprocentowanego weksla w związku ze sprzedażą towaru.
 
0115-KDIT3.4011.521.2018.1.ESZ Dotyczy kwestii kosztów uzyskania przychodów.
 
0115-KDIT3.4011.430.2018.2.ES Skutki podatkowe otrzymania oprocentowanego/nieprocentowanego weksla w związku ze sprzedażą towaru.
 
0115-KDIT3.4011.498.2018.2.PSZ Czy przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług dla Spółki z o.o. powinien być opodatkowany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychód pracownika ze stosunku pracy na stanowisku kierownika działu bhp i szkolenia w Spółce z o.o., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy?
 
0115-KDIT2-1.4011.381.2018.2.MN Czy zakup na własne cele mieszkaniowe mieszkania, przy jednoczesnym posiadaniu mieszkania dotychczasowego, oraz przy chwilowym wynajęciu zakupionego mieszkania uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
0112-KDIL3-2.4011.390.2018.2.MKA Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Szwecji.
 
0115-KDIT2-2.4011.412.2018.4.BK Czy wartość wręczanych pracownikom statuetek i portfeli z okazji obchodu jubileuszu 20-lecia Spółki będzie stanowić dla nich nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy i czy w związku z tym Spółka jako płatnik będzie obowiązana obliczyć i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB4/4511-89/15-5/MT Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej.

Wskaźniki gospodarcze